Help!! De AVG komt er aan

Door Redactie, 05 maart 2018

Help!! De AVG komt er aan

De bedoeling van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  is ervoor te zorgen dat met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan om misbruik te voorkomen. Door digitalisering is het steeds makkelijker om informatie te delen, ook privacygevoelige zaken zoals persoonsgegevens. De risico’s op misbruik van deze gegevens, bijvoorbeeld identiteitsfraude, nemen daardoor toe. Voor alle bedrijven en organisaties betekent dat werk aan de winkel om bedrijfsprocessen ‘AVG-proof’ te maken.

Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, de Europese opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat uw organisatie, vanaf 25 mei 2018, door iedereen kan worden aangesproken op naleving van de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de instantie die gaat handhaven.

Op 29 maart wordt er tussen 10.00 en 12.00 uur in Zoetermeer een regiovoorlichting gegeven. De onderwerpen die aan bod komen:

  •  Waarom de AVG?  Wat is de AVG? 
  •  Wat moet ik doen om aan de AVG te voldoen?
  •  Hoe begin ik?

Aanmelden kan door een mail te sturen met uw bedrijfsnaam en eigen naam naar evenementen@bouwendnederland.nl o.v.v. AVG bijeenkomst Randstad Zuid, 29 maart 2018.

Meer informatie en praktische hulpmiddelen, kijk op www.bouwendnederland.nl/avg/

Via de BNL Academy kunt u zich ook inschrijven voor de training Aan de slag met ... de AVG. Onder leiding van een deskundige jurist duikt u in de verordening. Bovendien is er ruim mogelijkheid om uw eigen case in te brengen en te sparren met collega’s.  Meer informatie of inschrijven: www.bouwendnederland.nl/academy/cursusaanbod/vakinhoudelijk/AVG
GEZOND WERKEN

Contactpersoon bij dit bericht

Yvonne Hiddink

Bedrijfsadviseur Sociale Zaken Regio Randstad Zuid