Stevige samenwerking met bouw basis voor nieuwbouwplannen Gemeente Amsterdam

Door R. (Ruben) Heezen , 07 maart 2018

Stevige samenwerking met bouw basis voor nieuwbouwplannen Gemeente Amsterdam

Op 5 maart nodigde Bouwend Nederland de gemeentelijke politiek in Amsterdam en lokale bouwbedrijven uit om samen, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, te spreken over samenwerkingsverbanden in de gespannen lokale woningmarkt. Het gesprek, onder leiding van Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, vond plaats in een voor deze gelegenheid geplaatst Tiny House op de Amsterdamse Zuidas.

Nauwere ketensamenwerking

Om bouwwerkzaamheden beter te plannen en duurzamer uit te voeren, werd het belang benadrukt om samen met gemeenten een meerjarenplan op te stellen voor zowel woningbouw als onderhoud aan bruggen en kades. “We werken graag samen om na te denken over innovatieve en meer duurzame oplossingen,” vertelt Sander Haagendoorn, bedrijfsleider regio Amsterdam bij Dura Vermeer en bestuurslid van de vernieuwde Bouwend Nederland afdeling Amsterdam. “Hierbij valt te denken aan ‘design en build’ oplossingen, maar ook dat bouwers verantwoordelijk worden voor het onderhoud na oplevering”. Om investeren te vergemakkelijken moedigde Pieter Litjens, VVD wethouder Verkeer en Vervoer gemeente Amsterdam partijen aan om ook op zoek te gaan naar samenwerkingsverbanden voor financieringsmogelijkheden.

Snelheid van bouwen

Om het tekort aan woningen te verminderen, wordt in de komende jaren flink bijgebouwd in Amsterdam. In de nieuwe wijk Haven-Stad worden bijvoorbeeld al 40.000 tot 70.000 woningen neergezet. “Om Amsterdam bereikbaar te houden voor een diverse groep mensen, hebben we in de gemeenteraad afgesproken om bij nieuwbouwprojecten 40% sociale bouw neer te zetten, 40% middeldure woningen en 20% voor het topsegment”, stelt Pieter Litjens.

Om de ontwikkeling te bespoedigen is de snelheid van bouwen cruciaal. Het versimpelen van aanbestedingseisen en flexibele bouw kunnen hier een belangrijke rol in spelen. “Met onze modulaire Tiny Houses kunnen we op een duurzame manier, met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0, een oplossing bieden voor zowel permanente als tijdelijke bouw”, aldus Jurriaan Knijtijzer, directeur Finch Buildings.

Instroomcampagne

Eric Witte, directeur Witte Bouw en bestuurslid Bouwend Nederland afdeling Amsterdam sprak zijn zorg uit of de sector ook wel de mensen kan leveren om te kunnen voldoen aan deze groei. Bouwbedrijven hebben veel opleidingsplaatsen beschikbaar maar hebben te weinig instroom van leerlingen. “Bouwend Nederland is een aantal jaar geleden een grootschalige instroomcampagne gestart in samenwerking met opleidingsbedrijven, scholen en regionale initiatieven,” aldus Maxime Verhagen. “Onder meer met de campagnewebsite http://jegaathetmaken.nl/ en via social media kanalen willen we jongeren en zijinstromers stimuleren om te kiezen voor een baan in de bouw en infra.”

Bereikbaarheid regio verbeteren

Pieter Litjens gaf aan dat de dagelijkse toestroom van 280.000 forensenvoertuigen over een jaar of 30 kan zijn opgelopen tot 400.000. Wonen en reizen moet daarom meer aan elkaar gekoppeld worden. Verder investeren in snel, veilig en schoon openbaar vervoer en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp werden daarin als belangrijke factoren genoemd. “Ik ben blij om te horen dat aanwezigen de conclusie delen dat we alleen samen kunnen bouwen aan een sterker, mooier en duurzamer Nederland!” concludeert Maxime Verhagen.


AANBESTEDEN ARBEIDSMARKT DUURZAAMHEID BEVORDEREN KETENSAMENWERKING WONINGMARKT INSTROOMCAMPAGNE

Over de auteur

R. (Ruben) Heezen