Vernieuwde Afdeling Amsterdam benoemt nieuw bestuur

Door Redactie, 08 maart 2018

Vernieuwde Afdeling Amsterdam benoemt nieuw bestuur

Frisheid troef woensdag 7 maart op het Muzenplein in Amsterdam. De nieuwe afdeling Amsterdam trapte af met een allereerste ledenvergadering én de benoeming van een nieuw bestuur.

Vijf namen waren voorgedragen voor het nieuwe bestuur: Katja Severin van Koninklijke BAM Groep N.V., Cock Nelis van Aannemingsmaatschappij Markus B.V., Eric Witte van Witte Bouw & Aannemersbedrijf B.V., Sander Haagedoorn van Dura Vermeer Infrastructuur B.V. Noord West en Martin Eman van IJbouw B.V. Alle vijf kregen de goedkeuring van de in groten getale opgekomen leden. Die stemden ook in met de benoeming van Martin Eman tot voorzitter.

Meedenken over het jaarprogramma
Naast deze belangrijke besluiten nam de vergadering de jaarplannen voor 2018 door. Gezamenlijk werden beslissingen genomen over activiteiten op onder meer het gebied van lokale lobby en belangenbehartiging, over welke voorlichtingsbijeenkomsten er georganiseerd moeten worden, over wat voor activiteiten er opgepakt moeten worden als het gaat om instroom en scholing.

Gezamenlijk front van bouwers en makelaars
Voor deze eerste bijeenkomst van de nieuwe afdeling Amsterdam was Sven Heinen uitgenodigd als gastspreker. De voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam gaf aan veel overeenkomsten te zien tussen bouwers en makelaars. Beide partijen zijn immers in hetzelfde segment actief: de woningmarkt. En beide partijen lopen daarin tegen vergelijkbare problemen aan zoals het woningtekort. Beide ervaren ook vaak vergelijkbare strubbelingen in het contact met de lokale overheid. Heinen riep dan ook op tot meer samenwerking tussen makelaars en bouwers, vooral richting de gemeente.