Zeer geslaagd Limburgs Bouwdebat!

Door Hanneke van Eijndhoven , 13 maart 2018

Zeer geslaagd Limburgs Bouwdebat!

Op donderdagavond 8 maart vond het Limburgs Bouwdebat plaats in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Met 80 bouwbedrijven en 30 lijsttrekkers/wethouders was er een heel goede basis om met elkaar in gesprek te gaan. Er zijn 3 onderwerpen gekozen als hoofdthema’s. In een “De Wereld Draait Door”-opstelling werden deze (telkens met andere gasten aan tafel) besproken. Afgewisseld met muziek van de live-band! In een goede sfeer werden de onderwerpen met elkaar afgetast. Hieronder een kort verslag van de besproken zaken.


Thema 1: Blijf investeren in de Limburgse Bouw & Infra!

Werk niet met verouderde huishoudprognoses, het aantal Limburgse huishoudens groeit in elk geval tot 2029, met name alleenstaanden. Volg allereest de plancapaciteit maar blijf ook het gesprek aangaan tussen gemeenten en provincie. Wees alert op de verduurzamingkansen! Ook dit wordt betaalbaar als gemeenten en ondernemers samenwerken.

Carl Smeets (directeur BPD) geeft aan: "Laten we ons niet blind staren op inmiddels verouderde huishoudensprognoses, maar de actuele woningvraag achter huishoudensvorming bedienen. Het aantal Limburgse huishoudens groeit volgens het PBL in elk geval tot 2029. De groei doet zich voornamelijk voor bij alleenstaanden. Maar ook voor empty-nesters en gezinnen kan nieuwbouw de oplossing voor hun woningvraag zijn. Er is dus een kwalitatieve behoefte aan hoogwaardige woonmilieus, betaalbare koop- en huurwoningen en stadsappartementen." Wethouder Raja Fick (Gemeente Roermond): “We moeten in Roermond nu “nee” verkopen omdat we kampen met een opgelegd maximum, dat voelt aan als een corset. Bij het project Roerdelta fase 1 hadden we meer dan 100 biedingen op 10 woningen. Daarnaast zijn er veel plekken die we willen ontwikkelen, daar zijn al ontwikkelaars voor gevonden, maar we krijgen de ruimte niet van de provincie. Ik pleit voor meer ruimte in de gemaakte afspraken tussen regio en provincie.” Reactie van gedeputeerde Teunissen: “De plannen liggen er niet voor niets, we moeten het grote plaatje blijven zien en niet alleen ons eigen belang. Echter wij blijven ook vooruitkijken en staan open voor overleg en inzichten.” Fries Heinis (Directeur Bouwend Nederland): “Daarnaast ligt er een groot vraagstuk in de verduurzaming, vooral van particuliere woningen. De vraag is niet óf maar hoe we dit gaan doen samen, er ligt een enorme kans. Dit wordt betaalbaar en mogelijk als gemeente samenwerkt met de ondernemers, dus niet woning voor woning, maar wellicht meteen een hele wijk ineens verduurzamen.”

THEMA 2: Instroom en Opleiding

Er zijn minder jongeren en de kaartenbakken zijn leeg, nog maar 4% werkeloosheid. We moeten kijken naar instroom van jongeren en zij-instromers en ontkomen niet aan arbeidsmigranten!

In vergelijking tot jaren geleden, kiezen nu maar weinig jongeren voor een opleiding in de techniek. Hoe zorg je dan toch voor voldoende medewerkers en instroom? Eric Smeets van Mertens Bouwbedrijf: “We hebben de vergrijzing jaren geleden voorzien en werken sindsdien heel bewust, ook tijdens de afgelopen crisisjaren, met heel veel leerlingen en jonge instromers. Elk jaar willen we 5 – 10 leerlingen laten instromen, dat is een forse investering! Toch werkt het, men weet ons te vinden en wij hebben relatief weinig problemen met het vinden van nieuwe medewerkers.” Frank Dijkhuis (Directeur Smeets Bouw): “Natuurlijk moeten we werken aan imago en instroom van jongeren in de sector. Maar dan nog hebben we niet voldoende mensen. De kaartenbakken zijn leeg, wij kijken met 2 ogen naar het buitenland, namelijk Spanje en Roemenië. Heel veel Roemeense vrouwen werken in de zorg in Italië en Roemeense mannen in de bouw in Polen, waarom herenigen we die gezinnen niet en halen we ze naar Nederland!” Wethouder Bob Vostermans (Gemeente Peel en Maas): “We hebben in Limburg inderdaad minder dan 4% werkloosheid, je ontkomt niet aan arbeidsmigranten.” Gedeputeerde Teunissen: “We moeten ervoor zorgen dat de instroom oploopt in samenwerking met CIV, zij-instroom én instroom van buitenaf.” Tjeu van de Laar (Directeur Techniek Gilde Opleidingen): “In 2018 studeren op de Limburgse HBO gerelateerde bouwopleidingen 375 studenten, terwijl in het Limburgse MBO (Gilde Opleidingen, Techniekcollege Zuid Limburg, Bouwmensen Limburg) nog maar 380 leerlingen een bouw/infra opleiding volgen. Dit is een forse scheefgroei, temeer omdat in het verleden sprake was van een dubbel aantal MBO studenten bouw/infra. De huidige aantallen staan in schril contrast met de huidige en toekomstige arbeidsmarktvraag. Daarom zijn in 2017 de Limburgse bouwbedrijven, de Limburgse HBO en MBO onderwijsinstellingen en de provincie Limburg een meerjarige samenwerking gestart in het “Centrum voor Innovatief Vakmanschap Gebouwde Omgeving Limburg”. Tevens gaan wij meer jongeren en volwassenen enthousiasmeren voor een mooi beroep in de bouw en infrawereld. Bouw en Infra Limburg is “kiezen, leren en werken met toekomstperspectief”.

Thema 3: Samenwerking optimaliseren

Er valt nog wat te winnen in elkaars belangen begrijpen en het leren vertrouwen op elkaar. Daarom is het belangrijk om de dialoog te blijven aangaan. Veel uitdagingen worden makkelijker overwonnen als je samenwerkt en naar het grote geheel kijkt, blijf met elkaar in dialoog!

Hans Geertman (Algemeen directeur Huybregts Relou): “Het zou de bouwondernemers enorm helpen als er één loket is voor gemeentelijke vragen, een soort “account management” dit zou de samenwerking positief beïnvloeden en de processen versnellen”.
Steeds meer maatwerk gevraagd van een Gemeente; bijvoorbeeld in Peel en Maas. Wethouder Bob Vostermans: “Wij zijn sámen met de aannemers gaan zitten om oplossingen rondom woonbehoeften te zoeken, dus geen opdracht maar een samenwerking.” Wethouder Raja Fick: “In Roermond krijgen ontwikkelaars meer de vrije hand, maar dragen ook het risico.” Over het algemeen moet de informatievoorziening bij aanbestedingen beter, waarom nog steeds het accent op prijs, terwijl zaken als duurzaamheid, veilig werken en vertrouwen belangrijker zijn.
Hanneke van Eijndhoven (Afdelingssecretaris Bouwend Nederland Limburg): “Er valt nog wat te winnen in elkaars belangen begrijpen en het leren vertrouwen op elkaar. Daarom is het belangrijk om de dialoog te blijven aangaan. Om meer inzicht te voorzien in de Limburgse Bouw en Infra, nodigt Bouwend Nederland Limburg alle gekozen wethouders uit om deel te nemen aan de “Masterclass Wethouders (Masterclass Wonen 20 juni en Masterclass Infra 6 juni). Daarnaast gaat we met elke gemeente graag het gesprek aan tijdens het Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg, we zitten nu al bij 12 gemeenten maar breiden dit graag uit in Limburg!”
Foto helemaal boven uitgelicht , vlnr: Wethouder Raja Fick-Moussaoui Gemeente Roermond, Bestuursvoorzitter Bouwend Nederland Limburg John Kreugel van LAUDY Bouw & Ontwikkeling, Bestuurslid Bouwend Nederland Limburg Huibert Roost van Aannemersbedrijf Haex B.V. en Wethouder Bob Vostermans van Gemeente Horst aan de Maas.Over de auteur

Hanneke van Eijndhoven

Regionaal Adviseur Verenigingszaken Limburg