'Wie standaardiseert, heeft de toekomst'

Door Redactie, 13 maart 2018

'Wie standaardiseert, heeft de toekomst'

Deze week is het magazine Standaardwerken 2018 gepresenteerd door Steven Luitjens, Directeur Informatiesamenleving en Overheid van ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, samen met de voorzitter van het Forum Standaardisatie Nico Westpalm van Hoorn.

Een nieuw magazine vol interviews en praktijkcases over het gebruik van open standaarden
door de overheid en het bedrijfsleven. Wie Standaardwerken leest, zal ontdekken dat
open standaarden de smeerolie zijn voor digitale samenwerking die de overheid en het
bedrijfsleven voor ogen hebben.

Beter en goedkoper bouwen door standaardisatie

De bouwwereld heeft veel te winnen bij standaardisatie van processen en artikelen. Snelle en open communicatie tussen alle partijen die bij een bouwproces betrokken zijn, leidt tot besparingen in tijd en geld. Andere winstpunten: minder faalkosten en een eindproduct dat beter aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. Joppe Duindam, senior beleidsmedewerker bij Bouwend Nederland, licht dit toe op pagina 29 van het magazine.

Weekconnect

Op het Weekconnect event van 17 april interviewt Nico Westpalm van Hoorn
een aantal deelnemende partijen aan dit magazine over de voordelen van standaarden
en hoe deze te adopteren.

Meer weten over Standaardwerken 2018, of het magazine downloaden? Kijk hier.


INFORMATISERING VAN DE BOUWKETEN

Contactpersoon bij dit bericht

Arjan Walinga

Accountmanager Bouw Klein