Minidebat in tiny house Drenthe: ‘Benut gezamenlijke denkkracht van marktpartijen’

Door Redactie, 13 maart 2018

Minidebat in tiny house Drenthe: ‘Benut gezamenlijke denkkracht van marktpartijen’

De verduurzaming van de Drentse woningmarkt stond maandag 12 maart centraal in een mini-debat op een bijzondere locatie: het Tiny House dat Bouwend Nederland in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen had geplaatst op het Koopmansplein in Assen.

Wethouder Smit (PvdA) uit Assen, gedeputeerde van de provincie Drenthe Stelpstra (Christenunie), aspirant VVD- raadslid Rasker, de heer Hussels, expeditieleider Energieneutraal wonen Drenthe bij de provincie, de heer Teule van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Erik Buursema, eigenaar bouwbedrijf Buursema en tevens voorzitter afdeling Bouwend Drenthe en Leo van Diemen vanuit woningbouwcorporatie Lefier gingen met elkaar in gesprek over hoe een gemeente het beste de energietransitie versnellen.

Gedeputeerde Stelpstra ziet graag hoge ambities om volledig energieneutraal te gaan. Ook de overige aanwezigen concluderen dat een hoge inzet noodzakelijk is. Wel geldt dat normen als BENG (bijna energieneutrale gebouwen) en energieneutraal niet te licht moeten worden bezien. Deze normen stellen zware eisen aan het gebouwgebonden energieverbruik. Daarvoor zijn flinke bouwkundige aanpassingen aan een ontwerp nodig. De bouw kan deze technisch gezien prima realiseren. Eerst moet echter worden afgerekend met het simpele idee dat een paar zonnepanelen en een warmtepomp voldoende zijn om de hoge ambities waar te maken.

Ontwikkeling markt

Bouwer Buursema geeft meteen een voorbeeld. Hij is als bouwpartij gevraagd in een Design & Construct uitvraag voor een schoolgebouw een aantal opties uit te werken. Tot zijn verbazing heeft de school voor de minst duurzame variant gekozen. “Waarom is dat toch?”, vraagt hij zich af. Geld en korte termijn denken spelen een rol, aldus gedeputeerde Stelpstra. Daarnaast vraagt de gedeputeerde zich af waarom de bouw zo graag regels en normen wil voordat zij iets leveren of aanbieden. Waarom ontwikkelt de markt niet uit zichzelf meer? Sander Wubbolts van Bouwend Nederland antwoordt dat dit afhangt van hoe de markt de vraag gesteld krijgt. Dit is gelukkig in positieve zin aan het veranderen is. Je ziet steeds vaker dat aanbestedingen op kwaliteit worden gegund en functioneel worden gespecificeerd, waardoor de markt de ruimte krijgt die nodig is om creatief en innovatief te ontwikkelen.
Het Drents Energieloket merkt dat particulieren steeds meer vragen stellen over van het gas af gaan. Het ‘schokeffect’ van de aardbevingen in Groningen is in die zin positief. Met dit momentum kunnen gemeenten makkelijker prestatieafspraken met corporaties maken om grondgebonden nieuwbouw extra zuinig te maken en vaker vervangende nieuwbouw te realiseren.

Ambitieus Drenthe

Drenthe is ambitieus op het gebied van verduurzaming. De provincie is een proeftuin aan het worden voor grootschalige wijkaanpakken gericht op verduurzaming. Netbeheerders in combinatie met een pensioenfonds oriënteren zich op het investeren in verduurzaming. Dit biedt kansen om vooral het financieringsvraagstuk voor bewoners anders aan te vliegen. De eerste bijeenkomst om deze grote Drentse proeftuin te realiseren is al gepland. De heer Van Diemen vertelt over het initiatief van acht Drentse corporaties die samen een Drentse proeftuin realiseren voor circulair bouwen, inclusief circulair materiaalgebruik en CO2-footprintloos bouwen. Het onderwijs is hier ook bij aangehaakt. Het doel is om de hele bouwketen samen met de corporaties te laten leren in dit proces van circulair bouwen. Samen optrekken is het credo én actief zorgen dat alle goede initiatieven daadwerkelijk bij de consument belanden.

Regel het in de coalitieakkoorden!

Duurzaamheid staat volgens de aanwezigen niet meer ter discussie. Het is ook geen vraag meer of het wel of niet een verkiezingsitem is: het is bij iedereen een item. De heer Stelpstra brengt hier een kritische noot bij aan: “Het gaat erom hoeveel van die duurzaamheid uiteindelijk in de coalitieakkoorden gaat landen”. Hij adviseert de gemeenten het stevig te regelen in de coalitieakkoorden en lef te tonen.

Daarnaast is het nodig om verduurzaming en circulair bouwen echt te ‘willen’. De verwachting is dat als minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) deze zomer met een nieuw Energieakkoord komt er voortaan op keiharde CO2-reductie afgerekend gaat worden en niet langer op het behalen van een bepaald energielabel. Dat zal als goede motivatie dienen. En tot slot spreken de aanwezigen uit dat het cruciaal is elkaar vroeg op te zoeken. “Benut de gezamenlijke denkkracht van de marktpartijen en gun op waarde en niet op laagste prijs”.


MARKT WONINGMARKT