Arbeidstijden belangrijk thema bij vijfde overleg cao bouw en infra

Door Erik Tierolf , 14 maart 2018

Arbeidstijden belangrijk thema bij vijfde overleg cao bouw en infra

Andere afspraken over de regeling van arbeidstijden omdat de huidige cao niet past bij de dagelijkse realiteit. Onder meer over dit thema hebben werkgevers en werknemers op 13 maart met elkaar gesproken tijdens de vijfde ronde van de cao-onderhandelingen bouw en infra.

Werkgevers en vakbeweging zijn het erover eens dat de huidige formulering van kaderregeling de praktijk in de weg staat. Bonden denken aan de volgende oplossing: de kaderregeling schrappen uit de cao en de mogelijkheid bieden af te wijken van de basisregeling op bedrijfsniveau met instemming van de FNV en CNV.

Met name aan infrabedrijven wordt door opdrachtgevers gevraagd te werken op afwijkende uren. De werkgevers willen over die afwijkingen afspraken kunnen maken met de ondernemingsraad. Het is belangrijk dat bedrijven snel en adequaat kunnen inspelen op de wensen van de opdrachtgever.

Een ander gesprekspunt was overwerkvergoedingen voor UTA-medewerkers, door de vakbeweging ingezet als middel tegen gezondheidsrisico’s van te lange werkdagen. Beide partijen erkennen het gevaar van te hoge werkdruk en de noodzaak dit te voorkomen. De werkgevers zijn echter bang dat een extra vergoeding een averechts effect zal hebben. De werkgever heeft vanuit de huidige cao al de verplichting om aan de UTA medewerker aan te geven hoe overwerk gecompenseerd wordt. Daarom zien werkgevers meer in een training stresspreventie voor project gebonden UTA medewerkers. Dit als aanvulling op de al bestaande initiatieven om hoge werkdruk tegen te gaan. Daarnaast is het belangrijk opdrachtgevers aan te spreken op sociaal verantwoord opdrachtgeverschap. Afgesproken is dat werkgevers en vakbonden hierbij gemeenschappelijk gaan optrekken, waarbij een bijzondere rol is weggelegd voor de medezeggenschap.

De zesde gespreksronde vindt plaats op 3 april a.s.


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

E. (Erik) Tierolf

Senior Beleidsmedewerker