Tweede Kamer neemt Uitvoeringswet AVG aan

Door Joppe Duindam , 20 maart 2018

Op 13 maart stemde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en de ingediende amendementen en moties. Het wetsvoorstel van de Uitvoeringswet is hierbij aangenomen. De AVG vervangt de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens. In Nederland was deze richtlijn geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Een belangrijk thema in het debat was de grote impact die de wet heeft op bedrijven en andere organisaties en de onrust die hierover is ontstaan. Door het werken met ‘open normen’ is er nog steeds veel onduidelijk is over wat er nu wel en niet mag bij het verwerken van persoonsgegevens. In de wet wordt expliciet opgenomen dat de AP bij de toepassing van de verordening rekening houdt met de specifieke behoeften van kleine ondernemingen.

De minister heeft toegezegd binnen een half jaar na de inwerkingtreding met een evaluatie te komen, waarbij specifiek wordt ingegaan op een groot aantal knelpunten in de uitvoering.

Bouwend Nederland biedt u verschillende mogelijkheden om u te oriënteren op wat de AVG voor u betekent.

 • VOORLICHTING
  In uw regio wordt de voorlichtingsbijeenkomst ‘Ben je klaar voor AVG?’ georganiseerd. In 2 uur tijd leggen we u uit wat de komst van de AVG voor uw organisatie betekent, aan welke voorbereidingen u moet denken en wat Bouwend Nederland daarbij kan betekenen. We gaan graag in op uw vragen.
  Meer informatie, data en locaties voorlichtingsbijeenkomsten in de regio »
                    
 • WEBINAR
  Lukt het niet om de voorlichtingsbijeenkomsten te bezoeken? Volg dan het webinar!
  Op 23 april leggen we in 1 uur uit wat de AVG inhoudt en wat u moet doen om u voor te bereiden.
  Meer informatie en aanmelden voor webinar »
        
 • CURSUS | AAN DE SLAG MET ... DE AVG
  U kunt direct aan de slag met uw voorbereidingen met de cursus ‘Aan de slag met… de AVG’
  Meer informatie en aanmelden voor cursus »


Over de auteur

J.S.S. (Joppe) Duindam

Accountmanager