Meewerkende partners ingewijd in LEAN

Door A.L. (Lenneke) Neef , 21 maart 2018

Meewerkende partners ingewijd in LEAN

Niet alleen voor grote bedrijven is LEAN interessant, maakte LEAN-expert Hans de Waay duidelijk aan de deelnemers aan het Meewerkend Partneroverleg.

Het Meewerkend Partneroverleg van de afdelingen Noord-Holland Noord & Zaanstreek-Waterland van stond 20 maart grotendeels in het teken van efficiënter werken. Hans de Waay, trainer en consultant op het gebied van LEAN in de bouw, liet de meewerkende partners kennis maken met de basisbeginselen van de denk- en werkwijze die zich richt op het continue verbeteren van bedrijfsprocessen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden liet hij zien dat niet alleen grote bedrijven garen kunnen spinnen bij de LEAN-filosofie. Vooral de Top-3-tijdverspillers was erg herkenbaar voor de aanwezigen. Werknemers zijn veel tijd kwijt aan lopen, wachten en zoeken; ook op de bouwplaats. “Een gemiddelde bouwplaatsmedewerker loopt per dag zo’n 15 kilometer; spullen zoeken, nog maar een keertje naar de bus om gereedschap te halen enzovoorts”, was één van de zeer treffende voorbeelden die hij gaf.
Met een eenvoudig spel maakte hij nóg duidelijker hoe belangrijk het is om na te denken over
hoe je zaken efficiënter kunt aanpakken. Een weloverwogen en doordachte aanpak vooraf kan op vrijwel elk vlak veel tijdwinst opleveren.

Samen zoeken naar antwoorden
De LEAN-aanpak was niet het enige onderwerp dat ter sprake kwam in Heerhugowaard. Bouwend Nederland praatte de meewerkend partners bij over de CAO-onderhandelingen en de actualiteit op het gebied van het functiewaarderingstraject. En de deelnemers wisselden uitgebreid ervaringen uit over de toenemende wensen van werknemers. Hoewel er al veel in de CAO is geregeld, merken veel bedrijven dat – nu het weer beter gaat in de bouw – werknemers steeds vaker vragen om loonsverhoging, meer faciliteiten en betere voorwaarden. Gezamenlijk zochten ze naar het antwoord op de vraag hoe je daar mee moet omgaan, hoe je als werkgever de balans vind tussen enerzijds werknemers die je niet kwijt wilt tevreden houden en anderzijds de personeelskosten binnen de perken houden.
Dit soort kennisdeling en uitwisselen van ervaringen is precies waarvoor jaren geleden het meewerkend partneroverleg is gestart. Meewerkend partners zijn immers vaak verantwoordelijk voor een heel breed takenpakket (P&O, administratie, inkoop en dergelijke) binnen het bedrijf van hun partner terwijl ze daar niet altijd een specifieke achtergrond in hebben. Voor de volgende bijeenkomst, gepland voor 27 juni, staat daarom onder meer ‘Duurzame inzetbaarheid’ op de agenda.

Voor meer informatie of aanmelding voor het Meewerkend Partner overleg of andere contactgroepen in de regio Randstad Noord, kunt u contact opnemen met Lenneke Neef, adviseur Sociale Zaken, Regio Randstad Noord, l.neef@bouwendnederland.nl 020 - 575 67 00.Over de auteur

A.L. (Lenneke) Neef