Sociaal ondernemen; kleine moeite, groot succes

Door A.L. (Lenneke) Neef , 22 maart 2018

Sociaal ondernemen; kleine moeite, groot succes

Veel vragen beantwoord en een hoop reserves weggenomen; de nieuwe afdeling Amsterdam kan terugkijken op een zeer waardevolle bijeenkomst ‘Wie klaart de klus’.

MVO vanuit het hart

295 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet de bouw- en infrabranche aan een baan in de sector helpen. Om aan die verplichting, die is voortgevloeid uit het landelijke banenplan en het sociaal akkoord, te voldoen, is het project Wie klaart de klus gestart. Want natuurlijk wil de sector de helpende hand uitsteken. Prima natuurlijk, maar hoe help je zo iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt dan aan een baan? Om het antwoord op die vraag te geven, organiseerde Bouwmensen Amsterdam, WSP Groot-Amsterdam, FNV en Bouwend Nederland 21 maart een informatieve bijeenkomst. 
Een vraag die misschien helemaal geen antwoord meer nodig heeft, want zoals projectleider Joep Jansen uitlegde, voldoet de sector al ruimschoots aan de eis. Zelfs zonder verplichting werd er al veel op dit vlak gedaan, liet hij weten. Veelal vanuit maatschappelijke bewogenheid heeft zo’n 20 % van de bouwbedrijven in de afgelopen periode mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans in het bedrijf gegeven. Een beeld om trots op te zijn maar volgens Jansen is tevreden achteroverleunen er niet bij. Ondernemers moeten volgens hem hun best doe om deze mensen langdurig aan het bedrijf en de sector te binden. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een opleiding. Daarvoor is samenwerking met Bouwmensen essentieel, de vereniging kan veel maatwerk leveren op het gebied van scholing.

Twijfels weggenomen

Martin Eman, voorzitter van de nieuwe afdeling Amsterdam, vertelde de aanwezigen over zijn eigen ervaringen met het werken met zogeheten doelgroepers. Positieve ervaringen want het zijn vooral mensen die erg gemotiveerd zijn om aan het werk te raken. De kersverse leidsman gaf wel aan dat er best wel wat administratieve rompslomp bij komt kijken maar dat UWV bedrijven daar goed bij kan helpen. Een opluchting voor de bouwbedrijven die deelnamen aan de bijeenkomst. De wil om aan de slag te gaan met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben is er absoluut, maar ze gaven aan ook wel huiverig te zijn voor de risico’s. Gaat het fout met zo’n speciale werknemer, draai je dan als werkgever niet op voor allerlei prijzige verplichtingen? Veel van die zorgen werden weggenomen door werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam. Vertegenwoordigers van WSP, een combinatie van UWV en de gemeente, vertelden over de No Risk-polis, proefplaatsingen, begeleiding door Job Coaches; een vast persoon die het bedrijf goed kent en weet welke personen en wel en niet bij passen. “De risico’s zijn niet groot en WSP biedt veel ondersteuning.” Een duwtje in de rug dat dankbaar in ontvangst werd genomen door de gedreven bedrijven die dolgraag een kans willen geven aan goed gemotiveerde mensen die staan te springen om aan het werk te gaan maar voor wie dat door omstandigheden lastig is om daadwerkelijk te doen..


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

A.L. (Lenneke) Neef