1 april is een cao-loos tijdperk gestart

Door Chi Ling Chu , 28 maart 2018

1 april is een cao-loos tijdperk gestart

Op 31 maart 2018 is de cao Bouw & Infra afgelopen. Cao-partijen zijn druk bezig met de onderhandelingen van een nieuwe cao. Deze is echter niet voor 31 maart worden afgesloten. Dat betekent dus dat er vanaf 1 april 2018 een cao-loos tijdperk zal zijn. Wat betekent dat voor u als werkgever? In dit artikel geven we antwoord op de vragen die wellicht bij u op komen.

De cao liep af op 31 maart 2018, wanneer komt er een nieuwe cao?

Het is nog niet duidelijk wanneer er een nieuwe cao zal zijn. Er zijn inmiddels 5 onderhandelingsrondes geweest waarin thema’s als oudere werknemer, veiligheid en arbeidstijden besproken zijn. Op 3 april vindt de zesde onderhandelingsronde plaats. U kunt de ontwikkelingen op het gebied van de cao-onderhandelingen volgen op onze themapagina 'Op weg naar een nieuwe cao'

Als de cao afgelopen is moeten we dan nog pensioenpremies en premies voor de bedrijfstakeigen regelingen betalen?

Ja, dat moet u. De pensioenregeling is een aparte afspraak die voortkomt uit de verplichtstellingsbeschikking tussen cao-partijen, deze is niet gekoppeld aan de cao Bouw & Infra.

De bedrijfstakeigen regelingen zijn vastgelegd in de aparte cao Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER) Bouw & Infra 2016-2019. Dat betekent dat het aflopen van de cao Bouw & Infra geen invloed heeft op het betalen van de pensioenpremies en premies Bedrijfstakeigen regelingen.

Het betekent óók dat u nog steeds de Extra roostervrije dagen oudere werknemers kunt declareren bij het Aanvullingsfonds en in aanmerking kan komen voor de overige subsidies/vergoedingen die in de Bedrijfstakeigen regelingen geregeld zijn.

Wij zijn van plan om binnenkort nieuwe werknemers aan te nemen, mogen we met hen andere arbeidsvoorwaarden afspreken dan in de cao zijn opgenomen?

Ja, dat mag. In het cao-loos tijdperk herleeft de contractvrijheid en kunt u met nieuwe werknemers afspraken maken die afwijken van de cao. Echter, op het moment dat er een nieuwe cao wordt afgesproken die met terugwerkende kracht ingaat, moet u met terugwerkende kracht de cao-afspraken alsnog toepassen.

Heeft de cao ook nawerking op uitzendkrachten?

Nee, de cao Bouw & Infra heeft geen nawerking voor uitzendkrachten. Voor uitzend- en inleenkrachten geldt dat na het eindigen van de cao Bouw & Infra op 31 maart 2018, artikel 6 van deze cao, niet meer van toepassing is. Dit betekent dus dat de bepalingen uit ABU- of NBBU-cao voor uitzendkrachten van toepassing zijn. Omdat er in deze cao’s afspraken gemaakt zijn over het werken in de bouw (het zgn. bouwpakket), zullen deze afspraken wél van toepassing blijven op uitzendwerk.

U kunt met uw vragen uiteraard ook terecht bij de adviseurs van Bouwend Nederland op t. 079 3252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

C. (Chi-Ling) Chu

Adviseur Arbeidsrecht, CAO & Sociale Zekerheid

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250