‘Samenwerking levert lokaal veel voordeel op’

Door Redactie, 14 maart 2018

‘Samenwerking levert lokaal veel voordeel op’

Drentse gemeenten hebben veel invloed op een integrale aanpak van voldoende betaalbare, duurzame
woningen, veilige wegen en gezonde scholen. Maatschappelijke opgaven die met de verkiezingen
van 21 maart in de schijnwerpers staan. Maxime Verhagen van Bouwend Nederland over
voortvarende aanpak, delen van kennis en stimuleren van vernieuwing.

„De NOS heeft onderzoek gedaan wat kiezers
belangrijk vinden bij deze lokale verkiezingen:
voldoende betaalbare woningen, tegengaan van
bureaucratie en verduurzaming. Daarom gaan
onze leden de dialoog aan met raadsleden: wat
kunnen we leren van elkaar om de komende vier
jaar concreet meer stappen met lokale impact te
zetten? De urgentie voor sneller en meer goede,
duurzame woningen begint bij de gemeente, want
die gaat over plancapaciteit en vergunningen.
Willen we de komende tientallen jaren in Drenthe
alle woningen en scholen verduurzamen, moeten
we nu de juiste weg inslaan. Dit kabinet laat zien
dat er geld voor verduurzaming beschikbaar
komt, dus ik zeg tegen gemeentebesturen, maak
er gebruik van!”

„Gemeenten gaan over de plancapaciteit voor
zowel noodzakelijke nieuwbouw als over de keuzes
in aanbestedingen, die nu vaak nodeloos duur
zijn en nadelig voor regionale MKB- bedrijven.
Om het gewenste bouwtempo te versnellen, kunnen
gemeenten gezamenlijk een ambtelijke pool
inrichten van specialisten op vergunningengebied,
want die afdelingen zijn onderbezet geraakt de
afgelopen jaren. Lokale mogelijkheden om te versnellen
zijn er ook met de Crisis en Herstelwet.
De financiering van projecten verbetert nu
gebouwgebonden financiering mogelijk wordt.
Regionaal regie nemen om schaalgrootte te bereiken,
betekent dat je interessanter bent voor financiers
als pensioenfondsen. En je stimuleert met
voldoende schaalgrootte in de nieuwbouw van
woningen en de verduurzaming van schoolgebouwen
de kansen voor het regionale bedrijfsleven,
dat een positief effect heeft op innovatie en werkgelegenheid.”
„Pak het samen op. Het is net als met effectieve
woningverbetering, het kan alleen per wijk en niet
per woning. Kennis delen tussen opdrachtgevers
en opdrachtnemers is van belang om complexe
maatschappelijke opgaven te realiseren. De juiste
aanpak versnelt, zorgt voor schaalgrootte en daarmee
innovatie vanuit de bouw en voor lokale
werkgelegenheid.”

„Drenthe heeft een gezonde ambitie voor verduurzaming
en een energieneutrale provincie in
2040. Het overkoepelende Plan van Aanpak om
alle inwoners van Drenthe in 2040 energieneutraal
te laten wonen, ‘Expeditie Energieneutraal
Wonen Drenthe’, gaat voor een deel ook over
meer samenwerken en de vraag hoe je samen zo
effectief mogelijk de uitdagingen aanpakt van voldoende
betaalbare woningen voor starters en
gezinnen. Daarnaast is Bouwend Nederland ook
betrokken bij de wijkaanpak ‘Wijk van de
Toekomst’, die gericht is op verduurzaming én op
ouderen die langer zelfstandig thuis blijven
wonen. Die enorme opgave is zowel in de steden
als op het prachtige platteland van Drenthe noodzakelijk.”
„Gemeentebesturen kunnen veel meer de regie
nemen naar realisatie van de wijken van de toekomst
door met woningcorporaties en bewoners,
netbeheerders, pensioenfondsen en met zorgpartijen
en natuurorganisaties om tafel te gaan. Door
versnelling van het nieuwbouwprogramma blijft
Drenthe een aantrekkelijke provincie waar voor
iedereen ruimte is om te wonen, te werken en te
recreëren.”

Het originele artikel is te vinden via de volgende link: data/sitemanagement/media/PR-BOUWENDNL-01_PR-BNL-027_0197_001(1).pdf


DUURZAAMHEID