Jouw innovatie in praktijk uitproberen bij de politie? Meld je voor 1 mei aan!

Door T.R. (Tom) van Eck , 28 maart 2018

Jouw innovatie in praktijk uitproberen bij de politie? Meld je voor 1 mei aan!

De politie wilt de komende tien jaar meer dan 800.000 vierkante meter huisvesting op een innovatieve manier bouwen en verbouwen. Zij zoekt daarvoor met steun van Bouwend Nederland, De Bouwagenda en De Bouwcampus een directe dialoog met de markt via een innovatie challenge. De beste 3 inzendingen gaan in gesprek met de politie over het uitproberen van hun innovatie in de praktijk.  

De samenwerking met de Nationale Politie sluit naadloos aan op de Marktvisie waarin Bouwend Nederland samen met andere partijen optrekt. In de Marktvisie hebben opdrachtnemers en opdrachtgevers een reeks leading principles opgesteld om de samenwerking optimaal te maken. De Innovatie Challenge Politie is een van de activiteiten die op een mooie manier invulling geeft aan deze ambitie. Meer informatie »

Schaalsprong

Het politiewerk verandert steeds sneller door de huidige ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld cybercriminaliteit en terrorismedreiging. Dit vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit in huisvesting. Om antwoord te bieden op deze ontwikkeling zoekt de politie naar innovatieve ideeën, concepten en deeloplossingen voor haar huisvesting, zodat deze de politie operatie maximaal ondersteunt. Tegelijkertijd staat de politie juist nu voor de grootste huisvestingopgave uit haar geschiedenis, waarin het een groot volume aan nieuwbouw- en renovatieprojecten moet realiseren. Daarom hebben de Politie en Bouwend Nederland het initiatief genomen tot deze innovatie challenge: innovatie kan immers helpen een schaalsprong te maken op het vlak van duurzaamheid, circulariteit en flexibiliteit. Hierbij is het gezamenlijk leren van dit proces van belang en zal door deze challenge ook een dialoog plaats vinden tussen de initiatiefnemers over het slimmer en innovatiever aanbesteden van de projecten die vanaf dit jaar al op de markt gaan komen.

Twee typen opgaven

Voor deze innovatie challenge heeft de politie twee typen opgaven uitgekozen, namelijk de teambureaus (circa 50 projecten op termijn, van ca. 600-5000 bruto m2) en politieposten (circa 35 projecten, veelal inbouwpakketten à 100-300 bruto m2). Bovendien heeft de politie drie uitdagingen geformuleerd. Elke inzending dient op tenminste één uitdaging een antwoord te bieden. De uitdagingen zijn: toekomstbestendige gebouw, toegankelijkheid en veiligheid en het faciliteiten van het politiewerk van de toekomst.

Boostcamp

Uit alle inzendingen zal een jury 6 finalisten kiezen, die hun innovatie verder gaan toetsen en aanscherpen in workshops met medewerkers uit de dagelijkse politie operatie en de huisvestingsorganisatie. Op een afsluitend Boostcamp worden vervolgens 3 winnaars gekozen, die in gesprek gaan met de politie over het in de praktijk ontwikkelen of toepassen van hun innovatie. Op dit Boostcamp zal er ook volop ruimte zijn voor kennismaking en matchmaking tussen innovatieve spelers in de wereld van bouw, installatie, ICT en huisvesting.

Inmiddels zijn de eerste inzendingen vanuit de markt al binnen! Heeft uw bedrijf nou ook een innovatie oplossing voor deze projecten? Het deelnamereglement, briefingdocument en andere informatie over de innovatie challenge politie zijn te vinden op: www.debouwcampus.nl/innovatie-challenge-politie

Stuur uw vernieuwende idee, concept of concrete deeloplossing voor één of meerdere uitdagingen uiterlijk 1 mei in.


MARKT

Over de auteur

T.R. (Tom) van Eck