Loonsverhoging van 4,4% bij cao bouw en infra aangeboden

Door Erik Tierolf , 04 april 2018

Loonsverhoging van 4,4% bij cao bouw en infra aangeboden

Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de bouw- en infrasector hebben de werkgevers gisteren – 3 april 2018 – voorgesteld de lonen te verhogen met 4,4% bij een cao met een looptijd van 21 maanden.

Het loonbod is gedaan nadat afgelopen weken zowel werkgevers- als werknemersorganisaties in een aantal gespreksrondes hun wensen voor de nieuwe cao hebben neergelegd. Uit de inventarisatie en de gesprekken daarover is geconcludeerd dat er een aantal kernpunten is o.a.: arbeidstijden, veiligheid op de werkplek, instroom van voldoende personeel, maatregelen om oudere medewerkers te ontzien (zodat zij gezond hun pensioengerechtigde leeftijd kunnen bereiken) en een aanpassing van de loonparagraaf.

In de volgende onderhandelingsronde op 12 april wordt hierover verder gesproken, met de intentie in goed overleg tot een onderhandelingsresultaat te komen.


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA

Over de auteur

E. (Erik) Tierolf

Senior Beleidsmedewerker