Nieuwe bestuurders in regio Randstad Zuid

Door Redactie, 24 april 2018

Nieuwe bestuurders in regio Randstad Zuid

Dennis van der Werff, voorzitter regio Randstad Zuid, verwelkomde ruim negentig personen uit de achterban van Bouwend Nederland in Madurodam. Nieuwe bestuurders, workshops over digitalisering, aanbesteden, het proces van CAO onderhandelingen en inspiratie voor instroom en scholing kwamen aan bod op de regiodag van Randstad Zuid.

Tijdens de regiodag werden verschillende nieuwe bestuurders gekozen. Als eerste kwam Rinie Barendregt aan bod. Hij vertelde over zijn eigen onderneming, Jac. Barendregt Infra B.V. Ook het gebruik van Social Support, dat voorheen bekend stond als Sociale Bemiddeling, werd door Rinie Barendregt toegelicht. De tweede nieuwe regiobestuurder is Gerard Bac van IBB-Kondor B.V. Hij wijdde uit over het tekort aan woningbouwlocaties en hoe Bouwend Nederland een bijdrage kan leveren in de discussie daarover.

Rinie Barendregt

Gerard Bac

Zwiep Vermeulen en Dennis van der Werff

Al snel werd een koppeling gemaakt naar de gemeenteraadsverkiezingen. Na twee nieuwe regiobestuurders besliste de aanwezige leden ook nog positief over de voordracht van Zwiep Vermeulen van Vermeulen Groep voor het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland. Zwiep vertelde wat hem drijft als ondernemer en ook dat hij al actief is in het bestuur van de afdeling Midden Zuid-Holland.

Na de bestuurder kwam Maxime Verhagen aan het woord die vertelde over de meest recente ontwikkelingen in de Haagse politiek. Duurzaamheid kreeg hierbij bijzondere aandacht. De leden van Bouwend Nederland hebben nog geen grote verwachtingen en zien het liefst concrete acties. Peter Huizer gaf aan ook als bestuurder bij te willen dragen aan het zo concreet mogelijk maken van de acties die genomen worden door gemeenten en andere overheden. Ook instroom kwam aan bod waarbij Frank Slooten toelichtte wat er in de instroomcampagne gebeurd en kan ook direct vermelden dat hij die avond nog bij TV West in de uitzending zat ivm 600 basisschoolleerlingen die snuffelen aan beroepen in de bouw bij SPB Waddinxveen.

Ter afsluiting lichtte Hessel Heins-Wunderle de inspanningen toe voor de bouw- en infrasector in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen.

Na de discussie gingen de leden uiteen om kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen in de aangeboden workshops.


INSTROOM