Sociëteit Noord-Holland-Noord buigt zich over Individueel Budget en Duurzame Inzetbaarheid

Door A.L. (Lenneke) Neef , 05 april 2018

Sociëteit Noord-Holland-Noord buigt zich over Individueel Budget en Duurzame Inzetbaarheid

Natuurlijk willen werkgevers graag dat werknemers gezond en gemotiveerd hun werk kunnen blijven doen. Maar hoe zit het met de werknemers zelf?

Liever een tv dan een opleiding
Eigenlijk was dat de hamvraag die 3 april op tafel lag bij de Sociëteit van de afdeling Noord-Holland-Noord. Lenneke Neef, adviseur Sociale Zaken van Regio Randstad Noord, gaf tekst en uitleg over het Individueel Budget dat twee jaar geleden werd ingevoerd via de CAO. Vooral het deel dat voor Duurzame Inzetbaarheid is bestemd bleek voor veel van de aanwezige lidbedrijven een taaie worsteling op te leveren. Een gedeelte van het Individueel Budget dat werkgevers aan hun werknemers uitbetalen, moet worden besteed aan zaken die er aan bijdragen dat de werknemer gemotiveerd en gezond kan blijven deelnemen aan het arbeidsproces. Een verplichting die de CAO stelt maar die werkgevers niet kunnen afdwingen. En dat blijkt voor velen een lastige hobbel. Ook tijdens de presentatie gaven diverse werkgevers aan met lede ogen te zien hoe sommige werknemers dat budget gebruiken om bijvoorbeeld een nieuwe televisie te kopen, of gewoon de lopende rekeningen te betalen. Het idee is natuurlijk dat het geld wordt besteed aan bijvoorbeeld opleiding, ontwikkeling, vitaliteit. Omscholing naar een kantoorbaan bijvoorbeeld, als op 40-jarige leeftijd blijkt dat de rug het niet nog eens dik 25 jaar zal volhouden op de bouwplaats. “Het is vooral onbekendheid met de relatief nieuwe verantwoordelijkheden dat werknemers niet altijd de juiste keuzes maken”, legde Lenneke Neef de aandachtige toehoorders uit. “En dus is het zaak om als werkgever de werknemer zover te krijgen dat deze serieus over duurzame inzetbaarheid gaat nadenken. Ga er over in gesprek met je werknemers, maak er een terugkerend onderdeel van in de functioneringsgesprekken bijvoorbeeld.”

Samen zoeken naar oplossingen
Bedrijven staan er niet alleen voor, gaf de adviseur Sociale Zaken aan. Via Volandis kunnen werknemers een Duurzame Inzetbaarheidsanalyse krijgen. Een gesprek dat gekoppeld is aan de PAGO, de medische keuring die om de vier jaar plaats vindt. En uiteraard zijn er bijeenkomsten als de Societeit waarin bedrijven ideeën en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Dick Min, voorzitter van afdeling Noord-Holland-Noord, stelde na de presentatie voor om het thema verder uit te rollen en leden vaker te laten samenkomen om over dit soort onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. “Daar gaan we naar kijken, er komt een vervolg”, stelde Lenneke Neef. Het is ook immers precies waar de afdelingen voor bedoeld zijn, elkaar leren kennen, van elkaar leren en elkaar helpen.


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA

Over de auteur

A.L. (Lenneke) Neef