Heeft u uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) al op orde?

Door Redactie, 10 april 2018

Heeft u uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) al op orde?

Werken op hoogte zonder valbescherming of het werken met onbeveiligde machines zijn zware overtredingen volgens de Arbowetgeving, die direct beboet kunnen worden door de Inspectie SZW. De hoogte van de boete wordt bepaald door het normbedrag. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, de ernst van de overtreding, de risico’s en hoe vaak de overtreding is begaan, wordt het bedrag verhoogd of verlaagd.

Ongeveer 35 procent van de leden van Bouwend Nederland betaalt de volle mep mochten zij ooit beboet worden door de Inspectie SZW. Waarom? Zij beschikken niet over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als een werkgever niet kan aantonen dat hij de risico’s van de betreffende werkzaamheden heeft geïnventariseerd en op grond daarvan passende maatregelen heeft genomen, voldoet hij niet aan het eerste criterium om voor matiging van de boete in aanmerking te komen.

Heeft u uw RI&E al op orde?

De Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) is een belangrijk hulpmiddel om uw medewerkers veilig en gezond hun werk te laten verrichten. Wij willen graag inzicht hebben hoeveel leden de RI&E gebruiken en of wij u bij het opzetten/invullen hiervan behulpzaam kunnen zijn. U treft hieronder een korte enquête aan. Het invullen kosten ten hoogste 1 minuut en uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

Start hier onze vragenlijst »

Workshops

Het bestuur van Bouwend Rijnmond is verbaasd over het hoge percentage bedrijven zonder RI&E en dit is niet alleen vanwege het feit dat het hier om een wettelijke verplichting gaat. Veilig en gezond werken voorkomt ongelukken en dat is broodnodig in een sector die in de top 3 van onveilige sectoren staat. Binnenkort worden er door diverse afdelingen waaronder Bouwend Rijnmond en Duin & Rijnstreek workshops georganiseerd voor het opstellen van de RI&E Bouwnijverheid. Dit is een online applicatie van Volandis, waarmee bedrijven op eenvoudige wijze zelf een RI&E en bijbehorend plan van aanpak
kunnen opstellen.

Bewust Veilig

Meer nog dan het voldoen aan wettelijke verplichtingen heeft veiligheid op de werkplek alles met gedrag te maken. Jaarlijks organiseert Bouwend Nederland samen met UNETO-VNI en de AFNL op de campagnedag ‘Bewust Veilig’ (derde vrijdag in maart). Op deze dag wordt er extra aandacht geschonken aan veiligheid en gezondheid op bouwplaatsen en bij bedrijven. Een dag om stil te staan bij het feit dat iedereen aan het eind van de dag weer gezond en veilig naar huis gaat, maar ook aan het eind van de loopbaan fit met pensioen kan. Meer weten? Kijk op www.bewustveilig.com.

Cursussen BNL Academy 

Ook de BNL Academy organiseert cursussen rond risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). In deze cursus wordt stilgestaan bij de RI&E Bouwnijverheid, de online applicatie, waarmee u op eenvoudige wijze zelf een RI&E en plan van aanpak voor uw bedrijf kan maken, zonder inschakeling van deskundigen. Wilt i zicht inschrijven voor deze cursus of meer informatie? Kijk dan op:
http://www.bouwendnederland.nl/academy/cursusaanbod/wet-en-regelgeving/rie

Meer informatie op de website

Op de website van Bouwend Nederland is meer informatie over de RI&E is te vinden op de praktijkpagina over dit onderwerp (klik hier). Daarnaast is er voor bouw- en infrabedrijven een model RI&E te downloaden op de website van Volandis (klik hier).
Binnen de glasbranche bestaat er een eigen RI&E (klik hier) De leden van de vakgroep GBO kunnen voor hier zelf mee aan de slag, of ze kunnen gebruik maken van de dienstverlening van het KenniscentrumGlas (klik hier).


Als u vragen heeft over de RI&E of andere arbo-wetgeving, kunt u contact opnemen met Bouwend Nederland Advies (t. 079 3252250 of e. advies@bouwendnederland.nl )


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO)

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250