Meest MKB-vriendelijke aanbestedende gemeente: laat uw stem horen!

Door Redactie, 10 april 2018

Meest MKB-vriendelijke aanbestedende gemeente: laat uw stem horen!

Overheden besteden dagelijks allerlei producten, diensten en werken aan. Dit doen overheden om maatschappelijke doelen te realiseren op het vlak van zorg, bereikbaarheid, het aanbieden van sportfaciliteiten, maar ook veiligheid.

Daarnaast wordt natuurlijk ook voor de eigen overheidsorganisatie aanbestedingen in de markt gezet. Bij elke aanbesteding worden één of meerdere ondernemers gevraagd om zich in te schrijven. Door elke overheidsorganisatie gebeurt dit op een andere manier. De ene heeft meer aandacht voor kwaliteit en de andere meer voor laagste prijs.

In het kader van Beter Aanbesteden is er de behoefte om best-practise van aanbestedingen door overheden te verzamelen en deze te verspreiden onder alle aanbestedende diensten. Om deze best-practise boven water te krijgen hebben de hulp nodig van u. U staat immers direct in contact met gemeente en u weet daardoor welke gemeente wel of niet goed communiceert, rekening houdt met paritaire voorwaarden, aandacht heeft voor tenderkosten en onnodig clusteren uit de weg gaat.

Door het afnemen van een enquête onder ondernemers, willen we de meest MKB-vriendelijke aanbestedende gemeente selecteren. Mogelijk dat er per regio een winnaar kan worden geselecteerd. Onze aandacht gaat hier met name uit naar het toepassen van paritaire voorwaarden, goede communicatie en aandacht voor tenderkosten en clusteren.

Klik hier om de enquête te starten »


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN

Contactpersoon bij dit bericht

Joost Fijneman

Plaatsvervangend directeur Beleid & Vereniging