Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): een must voor ieder bedrijf!

Door Charles Verheyen , 24 mei 2018

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): een must voor ieder bedrijf!

Werken op hoogte zonder valbescherming of het werken met onbeveiligde machines zijn zware overtredingen volgens de Arbowetgeving, die direct beboet kunnen worden door de Inspectie SZW. De hoogte van de boete wordt bepaald door het normbedrag. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, de ernst van de overtreding, de risico’s en hoe vaak de overtreding is begaan, wordt het bedrag verhoogd of verlaagd.

Wij horen graag uw mening!

De Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) is een belangrijk hulpmiddel om uw medewerkers veilig en gezond hun werk te laten verrichten. Wij willen graag inzicht hebben hoeveel leden de RI&E gebruiken en of wij u bij het opzetten/invullen hiervan behulpzaam kunnen zijn. U treft hieronder een korte enquête aan. Het invullen kosten ten hoogste 1 minuut en uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

Start hier onze vragenlijst »

Waarom een RI&E?

Ongeveer 35 procent van de leden van Bouwend Nederland betaalt de volle mep mochten zij ooit beboet worden door de Inspectie SZW. Waarom? Zij beschikken niet over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als een werkgever niet kan aantonen dat hij de risico’s van de betreffende werkzaamheden heeft geïnventariseerd en op grond daarvan passende maatregelen heeft genomen, voldoet hij niet aan het eerste criterium om voor matiging van de boete in aanmerking te komen.

Cursussen BNL Academy 

De BNL Academy organiseert cursussen rond risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). In deze cursus wordt stilgestaan bij de RI&E Bouwnijverheid, de online applicatie, waarmee u op eenvoudige wijze zelf een RI&E en plan van aanpak voor uw bedrijf kan maken, zonder inschakeling van deskundigen. Wilt i zicht inschrijven voor deze cursus of meer informatie? Kijk dan op:
http://www.bouwendnederland.nl/academy/cursusaanbod/wet-en-regelgeving/rie

Meer informatie over de RI&E op de website

Op de website van Bouwend Nederland is meer informatie over de RI&E is te vinden op de praktijkpagina over dit onderwerp (klik hier). Daarnaast is er voor bouw- en infrabedrijven een model RI&E te downloaden op de website van Volandis (klik hier).
Binnen de glasbranche bestaat er een eigen RI&E (klik hier) De leden van de vakgroep GBO kunnen voor hier zelf mee aan de slag, of ze kunnen gebruik maken van de dienstverlening van het KenniscentrumGlas (klik hier).


Als u vragen heeft over de RI&E of andere arbo-wetgeving, kunt u contact opnemen met Bouwend Nederland Advies (t. 079 3252250 of e. advies@bouwendnederland.nl )


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIGHEID OP DE BOUWPLAATS (ARBO)

Over de auteur

C.E.J.M. (Charles) Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250