Next Step Sessies: doe het eens ongewoon

Door Redactie Bouwmeesters , 12 april 2018

Next Step Sessies: doe het eens ongewoon

Een innovatief idee samen dichtbij de praktijk uitwerken en het ook als ketenpartners integraal operationaliseren. Dat is volgens bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie Alfons van Marrewijk de kracht van de ‘Next Step Sessies – Smart Buildings’ die Bouwend Nederland organiseert. “Stap eens af van het gebruikelijke ‘we gaan het gewoon doen’ en ga het nou eens ongewoon doen“, houdt Van Marrewijk als dagvoorzitter van de sessies de deelnemers voor. “Ik geloof daar voor de bouw heel erg in. Je versnelt er innovatie mee en doordat je als bouwer aan conceptontwikkeling gaat doen krijg je een heel ander verdienmodel met hogere marges.” 

Dingen samen doen

Met de Next Step Sessies wordt invulling gegeven aan de in de Bouwagenda opgeworpen noodzaak tot innovatie in de sector,” legt Van Marrewijk uit: “De grote maatschappelijke opgaven waar de bouw voor staat vragen om een revolutionaire verandering in de manier waarop de sector werkt. Traditioneel doet in de bouw iedereen zijn eigen dingetje. Dingen samen doen gebeurt er nog veel te weinig, terwijl dat voor het kunnen realiseren van die grote opgaven wel moet. Doel van deze sessies is dus om deelnemers onder leiding van experts te leren meer vanuit de keten te denken. Dus veel meer als opdrachtgevers, bouwers, installateurs en architecten samen zoeken naar slimme integrale oplossingen voor vragen in de markt en ideeën dan dicht bij de praktijk uitvoeren.”

Vier bootcamps

Het sessie-programma omvat vier ‘bootcamps’ waarvan de eerste – over de fijne kneepjes van Smart Buildings en over hoe je innoveert – op 14 maart plaatsvond, en de laatste op 25 april, met een ‘Concept Parade’ waarbij teams van deelnemers het Smart Building-idee waaraan ze onder leiding van experts aan werkten aan een jury presenteren. In de tussenliggende sessies werd er in de tweede sessie op 28 maart ingezoomd op ‘business model innovatie’ en op 11 april, in de derde sessie, zaagden potentiële opdrachtgevers en investeerders deelnemers positief kritisch door over de innovativiteit en technologische en commerciële haalbaarheid van hun slimme gebouw-concepten.

Flexibele bouwconcepten

Als ‘interessante totaalconcepten’ die Van Marrewijk tijdens de sessies tot stand zag komen, noemt hij een huis dat op een slimme manier kan worden aangepast aan de levensfase waarin bewoners zitten zodat die niet telkens hoeven te verhuizen, en gebouwen die transformeren naargelang de behoeften van de gebruikers door toepassing van flexibele bouwconcepten.

Risico

Maar nog niet zeker is Van Marrewijk ervan dat bouwbedrijven geld willen steken in de verdere ontwikkeling van die concepten: ”Veel bouwers zijn gericht op de korte termijn. Waarom zouden ze aan de toekomst denken nu het economisch weer goed gaat en iedereen het knetterdruk druk heeft? Dus dat risico zie ik wel, dat ze aan een visie op de wat langere termijn geen prioriteit geven.” Toch is de enige manier om die ‘kortdenkende cycli’ te doorbreken volgens hem laten zien dat als je als bouwer meer geld verdient wanneer je geen ‘gebouwtjes maakt’ maar concepten ontwikkelt in antwoord op vraag in de markt: “Dus als je zelf business gaat ontwikkelen. Dan krijg je een heel ander verdienmodel met heel andere marges. Dat overtuigt zo’n ondernemer wel.”

Drie legitimaties

Partners van de Next Step Sessies zijn ING, Bouwcampus, Rijksvastgoedbedrijf, Microsoft, Aedes, FME, Neprom en IVBN. Jan van der Doelen, sector banker ING: “Wat mij betreft zit de kracht van het ‘Next Step Programma’ in de bundeling van drie legitimaties waarover een idee uiteindelijk moet beschikken om het geschikt te maken voor een entree op de markt: Een: voorziet het idee in een concrete behoefte of lost het een daadwerkelijk probleem op? Twee: zijn er externe partijen die zich willen committeren aan het idee? En drie: is het idee voldoende schaalbaar om het economisch relevant te maken? Gedurende het programma worden deze onderwerpen niet alleen ‘onderwezen’ maar voelen en ervaren de deelnemers de bijbehorende uitdagingen, pijnpunten en successen. Dat blijft hangen!”

Snelkookpan

Laura Bordewijk, Partner Sales Executive Microsoft Nederland: “De Next Step Sessies zijn als een snelkookpan om twee zaken versneld te ontdekken: de enorme kansen die deze technologie biedt (technologie om gebouwen slimmer te maken) binnen zowel bestaande als nieuwe business modellen in de bouw, én de noodzaak om samen te werken in de keten om deze concepten daadwerkelijk succesvol in de markt te zetten. Omdat technologie hierbij een essentiële rol speelt zijn Microsoft en onze technologie partners aangehaakt als kennispartners.”
 


INFORMATISERING VAN DE BOUWKETEN

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters