Jaarplan 2018 en Terugblik 2017 brengen inzet Bouwend Nederland in beeld

Door Redactie, 17 april 2018

Jaarplan 2018 en Terugblik 2017 brengen inzet Bouwend Nederland in beeld

Op macro-economisch gebied gaat het goed met Nederland. Niet alleen onze economie floreert. Ook de overheidsfinanciën zijn gezond. Hierdoor ontwikkelen de investeringen in gebouwen en infrastructuur zich positief, al zijn de regionale verschillen groot en blijft de groei bescheiden. De positieve ontwikkelingen brengen ook uitdagingen met zich mee. Instroom, stijgende kosten, veiligheid, het woningentekort en meer. Deze sectorale uitdagingen heeft Bouwend Nederland vertaald naar meerjarenprogramma’s en projecten die in 2018 extra aandacht en middelen krijgen. In het Jaarplan 2018 leest u welke dit zijn. Het jaarplan verschijnt gelijktijdig met een Terugblik 2017.