Slimme aanpak nodig voor veilige en duurzame scholen in Groningen

Door Redactie, 17 april 2018

Slimme aanpak nodig voor veilige en duurzame scholen in Groningen

Een samenwerkingsverband van TNO, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, BNA, VNconstructeurs en BuildinG heeft hiervoor een slimme aanpak ontwikkeld. Sander Wubbolts, regiomanager Bouwend Nederland Regio Noord, overhandigde de publicatie ‘Naar een slimme aanpak voor Scholenbouw in Noord-Nederland’ op 9 april aan Bé Schollema, voorzitter van de stuurgroep onderwijshuisvesting aardbevingsgemeenten.

Download de publicatie 'Naar een slimme aanpak voor Scholenbouw in Noord-Nederland' »

De noodzaak van deze aanpak is volgens Sander Wubbolts gelegen in twee zaken. “Ten eerste is de bouwopgave in Groningen sterk versnipperd: de negen individuele gemeenten en 20 schoolbesturen zien ieder project als eenmalig en uniek en volgen hun eigen aanpak. Dat is een begrijpelijke werkwijze. Tegelijkertijd is de opgave groot en is er een dreigend capaciteitstekort op de markt.” Een slimme aanpak waarin innovaties zoveel mogelijk benut worden is van belang. Volgens Sander Wubbolts kan dit niet opgelost worden zonder de markt te betrekken in de plannen: “Door partijen uit de bouwkolom voor te bereiden op projecten en vroegtijdig te vragen om hun suggesties en ideeën, worden kansen benut om duurzame oplossingen te realiseren binnen tijd en budget.”

Tijdwinst en duurzame aanpak

Op dit moment krijgen partijen in de bouwkolom, zoals architecten, constructeurs, bouwers en installateurs, maar moeizaam inzicht in welke bouwopgaven wanneer op de markt komen. Innovatieve oplossingen uit de markt krijgen op deze manier weinig kans. Bovendien is het proces om in aanmerking te komen voor een opdracht iedere keer weer net anders. Dit leidt tot kostbare procedures en onnodig tijdverlies.

Een slimme aanpak helpt om zo snel mogelijk en met behoud van kwaliteit en een goede afwerking duurzame scholen te creëren. Meer onderlinge samenwerking speelt daarin een centrale rol. Samenwerking tussen gemeentes en schoolbesturen onderling en samenwerking met de markt. Marktpartijen denken graag mee over oplossingen voor de bouwopgave. Innovaties uit de markt vinden zo makkelijker hun weg naar de realisatie en dit kan leiden tot opschaling en kostenreductie.

Deze publicatie maakt duidelijk dat er voldoende mogelijkheden en ruimte binnen de bestaande aanbestedingsregels bestaan om gezamenlijk tot een optimaal eindresultaat te komen en tegelijk slim om te gaan met de beperkte capaciteit in de markt. Deze publicatie biedt concrete voorbeelden en kan op deze manier een impuls geven aan het scholenbouwprogramma. De publicatie roept op om in gesprek te gaan met de markt om zo een duurzame aanpak vorm te geven.

Over de publicatie

TNO heeft samen met Bouwend Nederland, Uneto-VNI, BNA, VNconstructeurs en BuildinG diverse activiteiten ontplooid om nut en noodzaak van een andere, meer op samenwerking gerichte aanpak voor het voetlicht te brengen. Hiervoor zijn niet alleen opdrachtgevers geconsulteerd, maar hebben ook partijen uit de bouwkolom aangegeven wat zij nodig hebben.


UTILITEITMARKT