Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming helpt u op weg!

Door Redactie, 18 april 2018

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming helpt u op weg!

Vanaf 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De voorganger van de AVG, de Europese Privacyrichtlijn (in Nederland geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens) wordt vervangen door de AVG. Voor alle bedrijven en organisaties betekent dat werk aan de winkel om bedrijfsprocessen ‘AVG-proof’ te maken. Zo zult u in ieder geval tegen het licht moeten houden waar en waarom u persoonsgegevens in uw bedrijf verwerkt. De Handleiding AVG helpt u op weg »

Ook zult u net als iedere andere organisatie:

 • een beleid moeten formuleren, documenteren en onderbouwen voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de AVG;
 • registers moeten bijhouden van de verwerking van persoonsgegevens;
 • de procedure voor datalekken moeten actualiseren;
 • betrokkenen moeten informeren en vragen om toestemming;
 • afspraken moeten maken met opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers over (de medeverantwoordelijkheid voor) gegevensverwerking en privacy.
      

Afhankelijk van de omvang van de verwerking van persoonsgegevens en de bijbehorende risico’s zult u ook:

 • een gegevenseffectbeoordeling moeten uitvoeren;
 • een functionaris gegevensbescherming (FG) moeten aanstellen.

Deze handleiding is gericht op bouw- en infrabedrijven en geeft op hoofdlijnen informatie over de verplichtingen van de AVG en hoe u daar in de praktijk invulling aan kunt geven.

Download hier de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming »

Meer weten?

Bouwend Nederland biedt u verschillende mogelijkheden om u te oriënteren op wat de AVG voor u betekent.

 • VOORLICHTING
  In uw regio wordt de voorlichtingsbijeenkomst ‘Ben je klaar voor AVG?’ georganiseerd. In 2 uur tijd leggen we u uit wat de komst van de AVG voor uw organisatie betekent, aan welke voorbereidingen u moet denken en wat Bouwend Nederland daarbij kan betekenen. We gaan graag in op uw vragen.
  Meer informatie, data en locaties voorlichtingsbijeenkomsten in de regio »             
      
 • CURSUS | AAN DE SLAG MET ... DE AVG
  U kunt direct aan de slag met uw voorbereidingen met de cursus ‘Aan de slag met… de AVG’
  Meer informatie en aanmelden voor cursus »
                 
 •  BOUWEND NEDERLAND ADVIES
    Heeft u vragen over de AVG? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies t. 079 3252 250 of e.advies@bouwendnederland.nl
                  
 • THEMAPAGINA AVG
   Meer informatie, modellen, stappenplan over de AVG vind u op de themapagina   www.bouwendnederland.nl/avgContactpersoon bij dit bericht

Joppe Duindam

Accountmanager Bouw Midden