Een juridische vraag uit de praktijk: Eigendomsvoorbehoud en verwerkte bouwstoffen

Door Peter Vermeij , 26 april 2018

In een zaak waarover het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch recent heeft geoordeeld speelde het navolgende. Een opdrachtgever had een aannemer opgedragen om een nieuw bedrijfsgebouw te realiseren. De aannemer had een onderaannemer ingeschakeld voor het leveren en aanbrengen van betonwapening ten behoeve van de vloer van het gebouw. Kort na de realisatie van dit werk gaat de aannemer failliet. De onderaannemer had de aanneemsom van € 18.180,00 nog niet betaald gekregen van de aannemer.

Over de auteur

P. (Peter) Vermeij

Juridisch Adviseur

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250