VluchtelingenWerk helpt statushouder bouwplaats op

Door Redactie Bouwmeesters , 26 april 2018

VluchtelingenWerk helpt statushouder bouwplaats op

Dertig statushouders zijn mede door VluchtelingenWerk Oost-Nederland in anderhalf jaar tijd aan werk geholpen in de bouw. VWON sloeg daarvoor de handen ineen met opleidingsbedrijven, een een vakschool en werkbedrijven van gemeenten. Andere afdelingen van de vluchtelingenorganisatie kozen inmiddels voor dezelfde aanpak. Daardoor zal het aantal statushouders dat langs deze weg werk vindt in de bouw flink toenemen, verwacht VWON-regiomanager Zuid Christine Pans. Collega Pieter van den Ende, teamleider inburgering en arbeidsparticipatie. stelt bouwbedrijven die nog aarzelen om met bijgeschoolde statushouders in zee te gaan gerust: “De ervaring is juist dat het hele gemotiveerde werknemers zijn die snel leren en gewoon aan de slag willen.”

Maat-traject

VWON werkt voor het in de bouw aan de slag helpen van statushouders in de regio’s Geldermalsen en Nijmegen samen met opleidingsbedrijven Bouwmensen en Installatiewerk Nederland en met Schildersvakopleiding Nijmegen. Vaak blijkt tijdens het inburgeringstraject al welke vluchtelingen een bouwachtergrond hebben, legt Pans uit. Heeft zo’n kandidaat eenmaal een verblijfsvergunning, dan doorloopt hij een diagnostische week, aan de hand waarvan de vakschool vaststelt of hij inderdaad in staat is om het scholings- en werkervaringstraject te volgen. Per kandidaat wordt dan een maat-traject opgesteld van maximaal zes maanden, afhankelijk van de skills die zo iemand al in huis heeft. “Met goed gevolg volgt dan een contract bij een aannemer in de bouw of installatiesector.”

Voorselectie

Gemiddeld rondt nu tachtig procent van de kandidaten het maat-traject succesvol af, vult Van den Ende aan. “Toen we anderhalf jaar geleden begonnen gebeurde het nog wel dat iemand die op papier geschikt leek dat in de praktijk niet bleek te zijn. Daar is toen de diagnostische week uit voortgekomen. Bij die voorselectie moeten mensen laten zien wat ze al kunnen. Daardoor krijgen vakopleiders direct een veel beter beeld van wie wel geschikt is en wie niet.” Kandidaten die alleen moeten worden bijgespijkerd, vallen dan niet af. “Die moeten bijvoorbeeld alleen een nieuwe techniek leren die wij in Nederland toepassen. Zoals een Afghaanse tegelzetter die in eigen land tegels met cementspecie aanbracht terwijl tegels hier nu worden verlijmd. Voor de rest werkte hij heel netjes en secuur, dus die moest alleen die ene techniek bijleren.”

Participatiecoach

Andere drempels waar statushouders mee te maken kunnen krijgen tijdens het maat-traject, betreffen, legt Pans uit, het gebruik van vaktaal, slagen voor het VCA-examen en culturele aspecten zoals op tijd op het werk komen, afmelden bij ziekte en vragen durven stellen als je iets niet begrijpt. Ook ongeschreven gedragsregels op de werkvloer kunnen een belemmering vormen. “Een statushouder wilde in de pauzetijd doorwerken omdat hij wilde laten zien dat hij er in het werk echt voor ging. Autochtone collega’s vonden dat uitsloverig, dus dat klikte niet goed.” Om statushouders beter op dit soort zaken voor te bereiden, werkt VluchtelingenWerk nu met participatiecoaches. Die vrijwilligers begeleiden deelnemers aan het maat-traject een op een en houden ook in de gaten hoe het op de werkplaats gaat.”Zo voorkomen ze dat iemand in het traject op niet-vakinhoudelijke dingen vastloopt.”

Meer resultaat

Doordat er de afgelopen jaren veel Syriërs naar ons land kwamen, zitten er nu vooral mensen uit dat land in maat-trajecten. “Qua ontwikkelingsniveau lijken mensen van daar veel op ons”, licht Pans toe. “Binnen VluchtelingenWerk Nederland is VWON met dit project koploper, dankzij directeur Koos Karsijns van Bouwmensen Rivierengebied die het heeft aangezwengeld.” Karsijns won er ook de VluchtelingenWerk Award mee in de categorie bedrijf. Andere afdelingen binnen VluchtelingenWerk pakken het nu ook op. “Dus over een jaar levert dat waarschijnlijk weer meer resultaat op”, aldus Pans. In steden als Amsterdam, Amersfoort, Apeldoorn en Bergen op Zoom lopen nu soortgelijke projecten voor statushouders, maar daar is VluchtelingenWerk niet bij betrokken.

Koudwatervrees

Pans en Van der Enden zouden graag zien dat nog meer gemeenten kiezen voor de maat-traject aanpak in plaats van statushouders zo snel mogelijk vanuit de bijstand aan om het even wat voor werk te helpen. “Het kost gemeenten wat meer geld doordat ze uitkeringen wat langer moeten doorbetalen, maar het zorgt wel voor een duurzame plaatsing doordat mensen dan terecht komen in een vakgebied waar ze graag willen en kunnen werken.” Richting de bouw pleiten beiden voor minder ‘koudwatervrees’. Van der Ende: “Op plekken waar statushouders nu aan de slag zijn, zijn vakopleiders juist heel enthousiast. Laatst sprak ik een opleider die er nog wel tien wilde, zo gemotiveerd vond hij ze.”

Je gaat het maken

Om te kunnen voldoen aan de vervangingsvraag en de verwachte groei heeft de bouw & infra naar schatting 8000 nieuwe arbeidskrachten per jaar nodig. Bouwend Nederland is daarom de instroomcampagne ‘Je gaat het maken’ gestart om zowel jongeren als zij-instromers te interesseren en te enthousiasmeren om voor een opleiding en/of baan in de bouw of infra te kiezen. Volg alle activiteiten rond deze campagne op jegaathetmaken.nl en op de campagnepagina's op Facebook, Instagram en YouTube.


ARBEIDSMARKT WERKGELEGENHEID

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters