Uitkeringsgerechtigd en een jaar voor AOW…dan vrijgesteld van sollicitatieplicht

Door Jørgen Hulsmans , 01 mei 2018

Uitkeringsgerechtigd en een jaar voor AOW…dan vrijgesteld van sollicitatieplicht

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt.

Deze vrijstelling gold echter niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom is met deze wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.
De vrijstelling betekent ook dat het uitkeringsgerechtigden van deze leeftijd nog steeds vrij staat om actief naar werk te zoeken.

Klik hier voor de tekst van de wijzigingsregeling.

Bron: Rijksoverheid.nl


WETGEVING MODERN PERSONEELSBELEID EN DUURZAME INZETBAARHEID

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging