Langer blijven wonen in een energieneutraal huis

Door Redactie, 01 mei 2018

Langer blijven wonen in een energieneutraal huis

Het initiatief De Wijk van Toekomst in het Drentse dorp Gieten combineert verduurzaming met het levensloopbestendig maken van de woningen. Zo kunnen ouderen langer vertrouwd, veilig en comfortabel in hun eigen huis blijven wonen.

“Drenthe heeft te maken met vergrijzing en ontgroening. Het is daarom de ambitie van de woningcorporatie om woningen geschikt te maken en te houden voor ouderen”, legt projectleider Martin Waslander uit. “Een andere wens is om vóór 2040 alle gebouwen energieneutraal te maken. In Gieten onderzoeken we hoe we die twee ambities kunnen combineren. Een geïsoleerde vloer is duurzaam, en zorgt er tegelijk voor dat mensen geen koude voeten krijgen.”

Sociale interactie
“Ons eerste idee was dat we op extra zorgproducten of zorgarrangementen uit zouden komen”, vertelt Waslander. “Maar uit een enquête onder de bewoners blijkt dat de wensen veel meer op het sociale vlak liggen. Wat meer interactie met buurtgenoten, eens klusjes voor elkaar doen, of hulp bij tuinonderhoud. Mensen waren over het algemeen best tevreden en wonen er prima. Onze uitdaging is dat ze dat nog veel langer kunnen blijven doen. Concreet halen we bijvoorbeeld een appartementencomplex van het gas af, zodat er voortaan elektrisch gekookt wordt. Dat is zowel duurzamer als veiliger.”

Zorgvoorzieningen
De Wijk van de Toekomst is een gebied van ruim driehonderd woningen in het midden van Gieten. Deels sociale huur, deels particuliere huur, deels koopwoningen. Ook maakt woonzorgcentrum Dekelhem deel uit van de wijk. De meeste Bewoners zijn ouder dan 55 jaar. “De woningcorporatie wil al langer iets met de woningen in deze wijk. Die ligt gunstig ten opzichte van zorgvoorzieningen en winkels. Maar het is ook duidelijk dat er wat moet gebeuren om de bewoners langer in hun huis te kunnen laten wonen.”

Wensen
Vijf partijen sloegen voor dat doel de handen ineen: woningcorporatie De Volmacht, zorgverlener Icare, welzijnsorganisatie Impuls, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Bouwend Nederland. Het initiatief ging het afgelopen voorjaar van start. Momenteel is Waslander nog druk in gesprek met bewoners om de wensen in kaart te brengen. Mensen reageren positief, vinden het fijn dat ze gehoord worden en zijn over het algemeen bereid om mee te werken als er ingrepen aan de woning nodig zijn.

Elektrisch bedienbare gordijnen
In de wijk komt ook een modelwoning waar mensen kunnen zien wat verduurzamen betekent en wat er mogelijk is aan zorgingrepen in hun huis. Elektrisch bedienbare gordijnen bijvoorbeeld, sensortechnologie of toegankelijkheidshulp. “Maar anders dan de naam misschien doet vermoeden, gaat De Wijk van de Toekomst niet per se over technische snufjes, we blijven juist dicht bij de woningen die er al staan en bij de mensen die er wonen. Het had eigenlijk net zo goed de Wijk van Nu kunnen heten. Ons doel is dat mensen nog fijner en nog langer in de wijk kunnen blijven wonen, nu én in de toekomst. En tegelijk maken we de wijk energie neutraler.


DUURZAME INZETBAARHEID EN DE CAO BOUW & INFRA