13.500 euro boete

Door Redactie, 07 mei 2018

13.500 euro boete

Werken op hoogte zonder valbescherming of het werken met onbeveiligde machines zijn zware overtredingen volgens de Arbowetgeving, die direct beboet kunnen worden door de Inspectie SZW. De hoogte van de boete wordt bepaald door het normbedrag. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte, de ernst van de overtreding, de risico’s en hoe vaak de overtreding is begaan, wordt het bedrag verhoogd of verlaagd.

Ongeveer 35 procent van de leden van Bouwend Nederland betaalt de volle mep mochten zij ooit beboet worden door de Inspectie SZW. Waarom? Zij beschikken niet over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als een werkgever niet kan aantonen dat hij de risico’s van de betreffende werkzaamheden heeft geïnventariseerd en op grond daarvan passende maatregelen heeft genomen, voldoet hij niet aan het eerste criterium om voor matiging van de boete in aanmerking te komen.

Workshops
Het bestuur van Bouwend Rijnmond is verbaasd over het hoge percentage bedrijven zonder RI&E en dit is niet alleen vanwege het feit dat het hier om een wettelijke verplichting gaat. Veilig en gezond werken voorkomt ongelukken en dat is broodnodig in een sector die in de top 3 van onveilige sectoren staat. Binnenkort worden er door diverse afdelingen waaronder Bouwend Rijnmond en Duin & Rijnstreek workshops georganiseerd voor het opstellen van de RI&E Bouwnijverheid. Dit is een online applicatie van Volandis, waarmee bedrijven op eenvoudige wijze zelf een RI&E en bijbehorend plan van aanpak kunnen opstellen.

Bewust Veilig
Meer nog dan het voldoen aan wettelijke verplichtingen heeft veiligheid op de werkplek alles met gedrag te maken. Jaarlijks organiseert Bouwend Nederland samen met UNETO-VNI en de AFNL op de derde vrijdag in maart de campagnedag ‘Bewust Veilig’. Op 16 maart 2018 wordt er extra aandacht geschonken aan veiligheid en gezondheid op bouwplaatsen en bij bedrijven. Een dag om stil te staan bij het feit dat iedereen aan het eind van de dag weer gezond en veilig naar huis gaat, maar ook aan het eind van de loopbaan fit met pensioen kan. Meer weten? Kijk op de campagnesite »

JBN
Voorlopig de laatste activiteit in deze regio met het thema Veiligheid is de excursie van Jong Bouwend Nederland RRZ naar het prestigieuze project Pontsteiger in Amsterdam. Op dit project van een bouwcombinatie – dus verschillende bedrijfsculturen en talloze onderaannemers – slaagt men erin ongevalsvrij te werken.


VEILIG WERKEN