Sectortafel Gebouwde Omgeving - Werkgroep Startmotor van start!

Door Helen Visser , 14 mei 2018

Sectortafel Gebouwde Omgeving - Werkgroep Startmotor van start!

Sectortafel Gebouwde Omgeving - Werkgroep Startmotor
Nederland werkt aan een nationaal Klimaatakkoord. Namens Bouwend Nederland vertegenwoordigt Helen Visser, Programmamanager Duurzaamheid bij Bouwend Nederland, de bouwsector in het debat over waar op korte termijn kansen liggen om te starten met de afkoppeling van aardgas en het verduurzamen van woningen en andere gebouwen. Aan dit debat nemen ook woningbouwcorporaties, netbeheerders, energiebedrijven, vertegenwoordigers van commercieel en maatschappelijk vastgoed bouwers en installateurs deel.

Vraag en aanbod bij elkaar brengen

Deze werkgroep - die de naam Startmotor heeft gekregen - kijkt naar mogelijkheden om nu, of op zeer korte termijn, te starten met de opschaling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Focus ligt op de verduurzaming van (een deel van) het corporatiebezit. Het bij elkaar brengen van (grootschalige) vraag naar duurzame warmte en isoleren van woningen en het aanbod van duurzame energie.

De komende maanden brengen corporaties via de “Aedes-routekaart 2050” in kaart hoe zij denken te realiseren dat hun bezit in 2050 CO2-neutraalis. Deze inventarisatie maakt lokaal inzichtelijk waar, wanneer, hoeveel en welk woningtype de komende jaren verduurzaamd kan worden, mits er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Een belangrijke randvoorwaarde is bijvoorbeeld dat er alternatieven voor aardgas komen. Enkele energiebedrijven bieden corporaties aan om hen van duurzame energie te voorzien.

Standaardisatie en opschaling

De inventarisatie met de Aedes-routekaart maakt het wellicht mogelijk woningen die tussen 2018 en 2022 verduurzaamd moeten worden te koppelen aan ander vastgoed in dezelfde wijk. Per wijk kan er dan een concreet voorstel ontwikkeld worden. Het is belangrijk dat deze aanpak overeenkomt met de gemeentelijke plannen voor de benodigde energie-infrastructuur. Bouwend Nederland pleit ervoor te starten met een beperkt aantal woningtypes van beperkte complexiteit. Dit maakt standaardisatie, en opschaling, makkelijker.


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Programmamanager Duurzaamheid