Het wordt echt wat! Bijna alle paden liggen er in!

Door Redactie, 16 mei 2018

Het wordt echt wat! Bijna alle paden liggen er in!

Van 31 mei tot en met 2 juni vindt de TKD 2018 plaats. Op bijna 12 hectare zullen ruim 180 exposanten van grondverzetmaterieel en aanverwante artikelen hun allernieuwste producten gaan tonen. Deze kunnen voor het merendeel ook door de bezoekers zelf worden uitgetest. Het is dus geen statisch maar een dynamisch gebeuren!

De opening van de beurs door de voorzitter van de stichting TKD, de heer Peter Roos, wordt voorafgegaan door een korte bijeenkomst met als thema:
“Inzet van duurzaam materieel! Wat kan en wat kan nog niet.”

Onder leiding van Wendy van Schaik, zullen vertegenwoordigers namens de aannemerij, de leveranciers, gemeentelijke en provinciale opdrachtgevers en brandstof leveranciers op dit belangwekkende thema ingaan.

Na de opening zijn de deelnemers aan deze bijeenkomst van harte uitgenodigd over het tentoonstellingsterrein de speciaal uitgezette duurzaamheidsroute te gaan bewandelen. De start vindt plaats op het sector promotieplein. Wat dat is zal in het volgende bericht worden toegelicht.

Om een indruk te krijgen van wat nu op het terrein is gerealiseerd: zie onderstaande foto’s.