Invoering aardgasverbod vraagt om consistent beleid politiek

Door Redactie, 16 mei 2018

Invoering aardgasverbod vraagt om consistent beleid politiek

‘Overhaast’ aardgasverbod nieuwbouw stelt bouwers voor problemen kopte De Volkskrant op 16 mei. De snelle invoering van de wetswijziging per 1 juli overvalt de bouwsector en leidt tot complicaties. In een brief aan minister Ollongren die op 20 april jl. is verstuurd, geven Bouwend Nederland, NEPROM en Aedes aan onverkort achter de ambitie te staan om alle nieuwbouw zo spoedig mogelijk aardgasvrij op te leveren, maar maakten wel hun zorgen kenbaar over de versnelde invoering van de wet.

Vorige week werd bekend dat de wetswijziging definitief op 1 juli 2018 ingaat. Directe aanleiding voor deze versnelde regelgeving was de krachtige aardbeving in Zeerijp, Groningen in januari 2018. Voor alle woningen waarvoor vanaf 1 juli 2018 een vergunning wordt aangevraagd, geldt een aansluitverbod op het aardgasnet. Eerdere wetsvoorstellen gingen nog uit van 1 januari 2019.

Deze nieuwe datum leidt tot grote complicaties zoals:

  • Herziening van plannen: een deel van de ontwikkeling voor nieuwbouwplannen moet opnieuw gedaan worden. De keuze voor aardgas of aardgasvrij wordt immers in een vroeg stadium gemaakt.
  • De aardgasinstallateurs zijn al ingepland waar nu o.a. warmtepompinstallateurs nodig zijn.
  • Een vervroegde omzetting leidt daarnaast tot meerkosten, omdat marktpartijen hier geen rekening mee hebben gehouden bij de bouwbestekken. Het is onduidelijk waar deze rekening terechtkomt.
  • De hoofdinfrastructuur van het elektriciteitsnet blijkt niet altijd klaar te zijn voor aardgasvrije nieuwbouw.

Bovenstaande zal bij een deel van de woningbouwprojecten leiden tot vertragingen en forse kostenstijgingen.

Langjarige duidelijkheid

In het BNR radioprogramma De Ochtendspits pleit Helen Visser, Programmamanager Duurzaamheid bij Bouwend Nederland voor consistent beleid en langjarige duidelijkheid. Alleen met deze duidelijkheid kan de bouwbranche door verdere innovatie en kennisdeling nieuwe oplossingen ontwikkelen en toepassen.

Inzet Klimaatakkoord

Bouwend Nederland is samen met andere partijen betrokken bij de Sectortafel Gebouwde Omgeving. Daar wordt onder meer gesproken over een compensatieregeling om lopende nieuwbouwprojecten aardgasvrij te maken. Kijk voor meer informatie en de ontwikkelingen op www.bouwendnederland.nl/klimaatakkoord.Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid