Woonagenda laat ambities zien: 75.000 woningen per jaar

Door Redactie, 23 mei 2018

Woonagenda laat ambities zien: 75.000 woningen per jaar

In het Regeerakkoord Rutte III is te lezen dat het Kabinet meer nieuwe koop- en huurwoningen wil bouwen, voldoende koop- en huuraanbod voor specifieke groepen wil realiseren én flinke stappen wil zetten voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Ook heeft minister Ollongren aangegeven dat ze meer de regie wil nemen. De uitwerking van haar plannen is opgeschreven in de Nationale Woonagenda, die Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen vandaag mede ondertekent.

De Nationale Woonagenda is in overleg met meerdere partijen opgesteld. De agenda gaat over de belangrijke opgaven voor de woningmark in de komende jaren. Voor Bouwend Nederland is het versnellen en vergroten van de woningproductie een belangrijk thema in de Agenda. Op aandringen
Van Bouwend Nederland is er in de Woonagenda een doelstelling geformuleerd: 75.000 nieuwe woningen per jaar, tot 2025.
De overige thema’s in de Agenda zijn betaalbaarheid en het beter benutten van de bestaande voorraad.

Verhagen: "We hebben veel nieuwe woningen nodig, en we hebben ze snel nodig. Het brede draagvlak voor de Nationale Woonagenda toont aan dat we allemaal de urgentie van de opgaven op de woningmarkt inzien en daar samen iets aan willen doen. We hebben elkaar nodig om stappen te kunnen zetten. Voor het versnellen van de woningproductie is het nu zaak dat het Rijk, samen met medeoverheden en andere stakeholders zo snel mogelijk concrete woningbouwafspraken maakt.”

Klik hier voor meer informatie over de Woonagenda


WONINGMARKT

Contactpersoon bij dit bericht

Mathieu van Rooij

Beleidsadviseur