Innovatiekrediet: voor technische projecten is nog geld beschikbaar!

Door T.R. (Tom) van Eck , 24 mei 2018

Innovatiekrediet: voor technische projecten is nog geld beschikbaar!

Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is aangegeven dat zij per 11 mei 2018 het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten met € 10 miljoen verhoogd hebben naar € 30 miljoen. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten blijft ongewijzigd vastgesteld op € 40 miljoen.

Voor technische ontwikkelingsprojecten is nog ruim voldoende budget beschikbaar en kunnen nog aanvragen worden ingediend. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktsperspectief. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven, kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Heeft u plannen voor een baanbrekende innovatie: kijk op de website (www.rvo.nl/subsidies-regelingen/innovatiekrediet), of vraag vrijblijvend advies door middel van de quick-scan (www.rvo.nl/subsidies-regelingen/quickscan-innovatiekrediet).

Ook met de verruiming met € 10 miljoen is het budget voor klinische ontwikkelingsprojecten flink overvraagd. Met de reeds in 2018 ingediende aanvragen zal de budgetverruiming naar verwachting spoedig zijn uitgeput. Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie.


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

T.R. (Tom) van Eck