Meer duurzame warmte, maar eerst beter isoleren

Door Folkert Linnemans , 24 mei 2018

Meer duurzame warmte, maar eerst beter isoleren

Sectortafel Gebouwde Omgeving - Werkgroep Meer Duurzame Warmte

Nederland werkt aan een nationaal Klimaatakkoord: in 2030 moeten we bijna vijftig procent minder CO2 uitstoten. Voor de uitwerking buigen nu diverse ‘sectortafels’ zich over de uitdagingen in verschillende deelgebieden. Bouwend Nederland is betrokken bij de sectortafel ‘Gebouwde omgeving’, die weer bestaat uit vijf werkgroepen. Folkert Linnemans, innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma, zit namens Bouwend Nederland in de werkgroep Meer Duurzame Warmte.

Hoe zorgen we dat gebouwen ook na de energietransitie warm blijven en waar halen we die duurzame warmte vandaan? Dat zijn de belangrijkste vragen waar de werkgroep duurzame warmte zich deze weken over buigt. “We kijken zowel naar collectieve als individuele systemen”, legt Linnemans uit. “Op collectief niveau - voor stedelijke en dichtbevolkte gebieden - onderzoeken we een soort stadsverwarming 2.0 met duurzame warmtebronnen als aquathermie, biomassa en geothermie. Met name geothermie biedt daarvoor kansen, zelfs zonder al te veel sleutelen aan oude woningen. Op individueel niveau kijken we per woning waar we cv’s kunnen vervangen door bijvoorbeeld warmtepompen. Er komen routekaarten waarop staat welke energiebron voor welk gebied geschikt is. Maar voor al deze bronnen geldt dat ze wel duurzaam, maar niet oneindig beschikbaar zijn.”

Isolerende maatregelen

De belangrijkste inzet van Bouwend Nederland in de werkgroep is daarom de energievraag verlagen. Duurzame bronnen zijn belangrijk, isolerende maatregelen, zeker op de korte en middellange termijn nog veel meer. Elke kilowattuur energie die niet verbruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Dat scheelt ook weer in de aanleg van infrastructuur. “Een geothermiebron kan nu vijfduizend oudere woningen verwarmen, maar wel tienduizend goed ge├»soleerde. En de warmtepomp kan inderdaad een cv-ketel vervangen, maar krijgt een slecht ge├»soleerd huis niet warm genoeg gestookt.”

Details

Hoe minder energieverbruik, hoe beter dus. Het belang van isoleren wordt door iedereen in de werkgroep wel onderschreven. “Maar de devil is in the details. Want wat is dat precies: ‘goed’ isoleren? Energielabel B is bijvoorbeeld voor een monumentaal pand een goede start, maar bij een andere categorie woningen moeten we eerder richting AA+.” De gekozen energievorm en keuze voor installaties zeer bepalend voor de benodigde energiegraad van de woning. Als dit niet in verhouding is, zijn woningen niet comfortabel warm te krijgen!

Andere belangrijke inbreng van Bouwend Nederland in de werkgroep is de systematische uitvoering van de energietransitie. Innovatie is hard nodig om al die duizenden woningen op de juiste manier te ontsluiten. “Daar zijn mensen voor nodig, maar daarmee alleen red je het niet. We hebben ook ‘bouwfabrieken’ nodig die het mogelijk maken op grote schaal, in grote volumes tegelijk te isoleren. Onze inzet bij de werkgroep is dat we binnen de plannen in de gelegenheid worden gesteld om de juiste producten hiervoor te maken.” Voorwaarde voor uitbreiding van de bouwfabrieken is een continue en voorspelbare vraag vanuit de markt!

Meer weten? Kijk dan op www.bouwendnederland.nl/klimaatakkoord »


DUURZAAMHEID

Over de auteur

Folkert Linnemans

Innovator Bouwgroep Dijkstra Draisma