Energietransitie: uitdaging op technisch, maar vooral sociaal vlak

Door Biense Dijkstra , 25 mei 2018

Energietransitie: uitdaging op technisch, maar vooral sociaal vlak

Sectortafel Gebouwde Omgeving

Nederland werkt aan een nationaal Klimaatakkoord: in 2030 moeten we vijftig procent minder CO2 uitstoten. Voor de uitwerking buigen nu diverse ‘sectortafels’ zich over de uitdagingen in verschillende deelgebieden. Namens Bouwend Nederland zit Biense Dijkstra, algemeen directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma, aan de sectortafel ‘Gebouwde omgeving’.

Onder leiding van Diederik Samsom ontwikkelt de sectortafel ‘Gebouwde omgeving’ een concreet plan om in 2050 de gebouwde omgeving CO2-neutrale te hebben. De doelstelling in het huidige klimaatakkoord voor 2030 - vijftig procent minder CO2-uitstoot - is daarbij een tussenstap. Aan de Sectortafel zitten 22 partijen, van energiebedrijven en woningbouwcorporaties tot banken en milieuorganisaties. “Bouwend Nederland is de vertegenwoordiger van de sector die een groot gedeelte van alle plannen waar moet gaan maken. Onze ambitie is om alles snel te concretiseren. Wij schakelen als typische bètabedrijven snel naar de techniek en de cijfers. Welke aantallen hebben we het over? Om de uitdaging van de sectortafel te halen moet het tempo van de energietransitie zo snel mogelijk omhoog. De opgave is enorm, tot 2050 moeten 220.000 woningen per jaar CO2 neutraal gemaakt worden”, legt Dijkstra uit.

Voorstellen

De werkgroepen Financiering en normering, Meer duurzame warmte, Nieuwbouw, Startmotor en Masterplan/Wijkaanpak werken de onderwerpen uit. “Zij doen het echte werk. Welke business case past bij de snelle opschaling, hoe kunnen we lopende nieuwbouwprojecten alsnog aardgasvrij maken, hoe compenseren we bouwers daarbij, welke mix van nieuwe energiesoorten is geschikt, hoe krijgen we de plannen gefinancierd en hoe maken we van de eerste honderd wijken voorbeeldprojecten waarbij de rest van het land kan aanhaken? Aan de hoofdtafel geven we de samenvatting van de werkgroep-uitkomsten en bespreken we de voorstellen van andere stakeholders.”

Uitdaging van olympische omvang

Eén van de belangrijkste doelen van Bouwend Nederland is om te zorgen dat er zo weinig mogelijk energie verbruikt wordt. “Er gaat veel geld zitten in de duurzame opwek en infrastructuur, als we de 7 miljoen woningen in Nederland niet gaan isoleren. Daarbij is het nog maar de vraag of duurzame bronnen überhaupt in voldoende mate beschikbaar zijn in Nederland. We kunnen veel meer bereiken als we eerst de beperking van het energieverbruik organiseren. Dit is een uitdaging van olympische omvang. Het houdt nogal wat in om al die 7 miljoen woningen te voorzien van de benodigde isolatie. Om de kostprijs te verlagen, zijn bouwfabrieken nodig, die met industrialisatie en robotisering in de noodzakelijke bouwcapaciteit kunnen voorzien.”

Impact

Toch ligt de grootste uitdaging volgens Dijkstra niet op het technische vlak, maar op het sociale vlak. “Hoe overtuigen we die miljoenen woningeigenaren om ook te investeren in duurzame aanpassingen aan hun woning? Opleggen hoe ze opnieuw hun huizen moeten gaan verwarmen, werkt niet meer in deze tijd. We moeten bewoners overtuigen met een passende aanpak, prestatiegarantie en financieringsconstructie die daarbij past. Dit kan niet op individueel niveau, maar zal wijk voor wijk moeten worden uitgerold.”

Meer weten? Kijk op www.bouwendnederland.nl/klimaatakkoord »Over de auteur

Biense Dijkstra

Algemeen directeur Bouwgroep Dijkstra Draisma