BNR Bouwmeesters: sneller bouwen

Door Redactie Bouwmeesters , 31 mei 2018

BNR Bouwmeesters: sneller bouwen

Het gaat goed met de bouw. Zo goed zelfs dat oververhitting dreigt. De vraag naar nieuwe woningen is groter dan de sector aan kan. Wat valt eraan te doen om de woningproductie te versnellen, want voor 2030 moeten er een miljoen woningen worden bijgebouwd. Daarover ging BNR Bouwmeesters van woensdag 30 mei. 

We praatten er in uitzending over met Daan Sperling, voorzitter van de raad van bestuur van bouw- en installatieconcern TBI Holdings.

Prefabricatie

Sperling onderkende het tekort aan ‘handjes’ in de bouw maar wees op alle initiatieven die bouwbedrijven nu nemen om meer geprefabriceerd te gaan bouwen. Zelf bouwde TBI een betonfabriek om tot woningbouwcasco-fabriek: “Met prefabricatie komen we tot een halvering van de bouwtijd op de bouwplaats.” In de fabriek zelf kromp het personeelsbestand door robotisering met zestig procent.

Rondtrekkend circus

De vaststelling dat de bouw weinig innoveert, noemde Sperling een ‘dooddoener’. De bouw kent vooral kleinere innovaties op projectniveau, legde hij uit, doelend op onder meer de digitalisering op de bouwplaats (BIM) en nieuwe contractvormen. De TBI-topman wees er ook op dat de bouw geen lopende bandwerk is, waarbij robotisering makkelijk seriematig kan worden toegepast, maar een rondtrekkend circus, waarbij ieder project zijn eigen unieke karakter heeft.

Flintstone-huizen

Reagerend op het Milestone-project dat Van Wijnen in Eindhoven in de wijk Meerhoven realiseert – vijf 3D-geprinte ‘rotswoningen’– sprak Sperling van een baanbrekend initiatief. Wel plaatste hij vraagtekens bij in hoeverre deze ‘Flintstone-huizen’ echt zijn wat de consument wil en bij of bij betonprinting opschaling mogelijk is tot op een seriematige productie van grote aantallen nieuwbouwwoningen die er nu nodig zijn.

Dertig procent

In de reportage in de uitzending over het Milestone-project denkt projectmanager Rudy van Gurp ook niet dat straks alle huizen 3D worden geprint. Wel gelooft hij in een grootschalige landelijke toepassing over vijf jaar. Hij schat dat dan dertig procent van de woningen uit de 3D printer komt: “Denk aan geprinte voor- en achter gevels”. Sperling gaf aan meer te geloven in fabrieksmatige productie van in mallen gegoten betonnen wanden en gevels. “Het gaat mij niet zozeer om 3D betonprinting, maar veel meer om prefabricage en industrialisatie van de woningbouw.”

Luister hier naar de uitzending


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters