Extra aandacht voor veilig en gezond werken in week van de RI&E

Door Silke Gurdebeke , 12 juni 2018

Extra aandacht voor veilig en gezond werken in week van de RI&E

U bent als werkgever wettelijk verplicht een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Doel van de RI&E is de arbeidsrisico’s in kaart te brengen om zo de gezondheid en veiligheid van uw bedrijf te bevorderen. Tijdens de Week van de RI&E (11 t/m 15 juni) is hier extra aandacht voor, met als thema: ‘Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E’.

De Week van de RI&E is een belangrijk initiatief om aandacht te vestigen op het belang van de RI&E. Het is namelijk niet alleen belangrijk om een gezonde en veilige werkomgeving te kunnen garanderen en aan de wetgeving te voldoen. Een gezonde organisatie is ook succesvoller en duurzamer.

De Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers (behalve ZZP’ers). U kunt deze zelf uitvoeren of door een deskundige laten doen. Voert u de RI&E zelf uit en maakt u geen gebruik van een goed gekeurd instrument, of heeft u meer dan 25 werknemers, dan moet u de RI&E laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. De Inspectie SZW controleert of de RI&E van uw bedrijf actueel, compleet en indien nodig getoetst is.

Heeft u een actuele RI&E?

Op de website van Bouwend Nederland is meer informatie over de RI&E te vinden op de praktijkpagina over dit onderwerp (klik hier). Daarnaast is er voor bouw- en infrabedrijven een model RI&E te downloaden op de website van Volandis (klik hier). Binnen de glasbranche bestaat er een eigen RI&E (klik hier) De leden van de vakgroep GBO kunnen voor hier zelf mee aan de slag, of ze kunnen gebruik maken van de dienstverlening van het KenniscentrumGlas (klik hier).

Als gecertificeerde arbodienst voert Ledenvoordeelpartner ArboNed RI&E’s uit in onze branche of zorgt voor toetsing van zelf uitgevoerde RI&E. Bent u verplicht een RI&E uit te voeren en/of deze moet laten toetsen? Check het direct via dit overzichtelijke stroomschema van ArboNed.

Meer informatie

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).

Als u vragen heeft over de RI&E of andere arbo-wetgeving, kunt u contact opnemen met de Bouwend Nederland Adviesdesk (t. 079 3252250 of e. advies@bouwendnederland.nl )

Trainingen BNL Academy

De BNL Academy organiseert trainingen rond risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). In deze training wordt stilgestaan bij de RI&E Bouwnijverheid, de online applicatie, waarmee u op eenvoudige wijze zelf een RI&E en plan van aanpak voor uw bedrijf kan maken, zonder inschakeling van deskundigen. Wilt u zich inschrijven voor deze training of meer informatie ontvangen? Kijk dan op:
http://www.bouwendnederland.nl/academy/cursusaanbod/wet-en-regelgeving/rieContactpersoon bij dit bericht

Elize Benard

Adviseur Dienstverlening Binnendienst