Innovatie belangrijk punt in uitvoeringsagenda klimaatakkoord gebouwde omgeving

Door Redactie, 05 juni 2018

Innovatie belangrijk punt in uitvoeringsagenda klimaatakkoord gebouwde omgeving

De bouw is ervan overtuigd dat we het klimaatdoel van een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 halen. Innovatie en opschaling zijn hierbij de sleutelwoorden! Dat het klimaatakkoord ook de voordeur van de consument nadert, is te lezen op de website van de NOS. De voorstellen die momenteel in de maak zijn, leggen inderdaad de basis voor hoe onze huizen de komende jaren verduurzaamd worden. Het tempo van de energietransitie moet echter omhoog om het einddoel te halen. Cobouw gaf vorige week in het artikel Bouw poldert zich suf voor Klimaatakkoord een inkijkje in de complexiteit van de totstandkoming van de voorstellen. Om toekomstige debacles te voorkomen gaf Bouwend Nederland boegbeeld Maxime Verhagen een corrigerend tikje op de schouder van tafelvoorzitter Diederik Samson. Hij deed dit door aan te geven dat samenhang mist en door een voorstel te doen voor een realistisch akkoord.

Hoge ambities, realistische planning

Bouwend Nederland wil de goede voorstellen die op tafel liggen vertalen naar een praktische uitvoeringsagenda. Dit is de kritische succesfactor voor het behalen van het einddoel. Hierin worden de randvoorwaarden beschreven voor realisatie van het CO2-reductiedoel in 2030 (3,4 Mton). Met een realistische planning wordt ook ingezet op maximale kostenreductie. Omdat momenteel de kosten de baten overstijgen om alle woningen CO2 neutraal te maken, wil Bouwend Nederland tot 2030 inzetten op het woonlastenneutraal opschalen van de verduurzaming van de woningvoorraad. Dit gebeurt met bestaande technieken en (deels al zeer innovatieve) verduurzamingsconcepten. Daarmee wordt het CO2-reductiedoel voor 2030 ruimschoots gehaald. Tegelijkertijd moeten we de komende jaren zwaar inzetten op verdere innovatie van de verduurzamingsaanpak. Dit zorgt dat in 2030 een stevige basis is gelegd om de hele woningvoorraad tot 2050 naar CO2-neutraal te brengen.

Radicale innovatie

Niet alleen deze grote verduurzamingsopgave, maar ook het kabinetsbesluit om het gebruik van Nederlands aardgas versneld af te bouwen, maken innovatie en opschaling in de bouw nóg urgenter! Doelrealisatie vergt het CO2-neutraal maken van gemiddeld 1.000 woningen per dag. Volgens Bouwagenda-voorzitter Bernard Wientjes lukt dit alleen als de bouwsector, overheden en kennisinstellingen samen tot een ‘radicale innovatie’ komen. Minister Ollongren maakte daarvoor eind april bekend dat de vier technische universiteiten, de vereniging van hogescholen, TNO en het bedrijfsleven uit de bouw- en installatiewereld gaan samenwerken in het Bouw en Techniek Innovatie Centrum. In de sector zijn al legio prachtige voorbeelden van innovatieve duurzaamheidsconcepten te vinden. Maar met deze faciliteit wordt de koplopergroep van innovatieve bedrijven sterk uitgebreid en ondersteunt om de innovatieve weg verder in te slaan.


DUURZAAMHEID KETENSAMENWERKING

Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid