Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen mei 2019

Door Helen Visser , 09 mei 2019

Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen mei 2019

De "Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen" biedt een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden energiezuinig (ver)bouwen.

De "Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen" is in 2013 gelanceerd en wordt periodiek ge-update. Mei 2019 is deze aangepast. De belangrijkste wijzigingen worden in onderstaand artikel aangegeven.

Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal of zelfs leverend te (ver)bouwen. Steeds meer mensen willen een energiezuinig(er) comfortabele woning. Maar het verkrijgen van financiering voor verbouwen of bouwen is lastig. Veel partijen weten de financiƫle mogelijkheden die er wel zijn vaak niet te vinden.

Er bestaan diverse regelingen en financieringsconstructies energiezuinig (ver)bouwen. De Financieringswijzer geeft een overzicht van deze financieringsconstructies. Naast subsidies wordt aangegeven welke tijdelijke regelingen er bestaan en welke financiƫle producten banken aanbieden. Naast diverse kleinere aanpassing zijn de grootste wijzigingen in de update van mei 2019:

Particulieren / VvE’s

  •  Bij de Energiebespaarlening is het nu mogelijk om € 50.000 als particulier te lenen als men kiest voor het Zeer Energiezuinige Pakket, dit was eerst € 40.000. Bij nul-op-de-meter is de lening verhoogd van € 50.000 naar € 65.000. Daarnaast zijn de rentes verlaagd met 0,2% sinds de vorige update. De lijst met energiebesparende maatregelen is aangevuld.
  • Bij de VvE Energiebespaarlening is nu een lening te verkrijgen tot € 10 miljoen, voorheen was dit € 5 miljoen. Het is mogelijk om een lening aan te gaan met een looptijd van 30 jaar als de VvE vergaande verduurzamingsmaatregelen treft, door de langere periode dalen de lasten per maand. De lijst met energiebesparende maatregelen is aangevuld.
  • De regeling Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasvrij is toegevoegd. Er kan voor maximaal € 25.000 een lening worden afgesloten om een nieuwbouwwoning in aanbouw alsnog aardgasvrij te maken.
  • Regeling 6% tarief bij isoleren is gewijzigd naar 9% door de btw-verhoging.
  • Voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is ook voor 2019 € 100 miljoen beschikbaar gesteld. Tekst aangepast voor 2019. Linkaanpassing.
  • In 2019 is er weer € 14 miljoen beschikbaar voor de Subsidie Energiebesparing VvE. Aanvragen kan tot aan het einde van het jaar.

Woningcorporaties/vastgoedbeleggers

  •  Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming toegevoegd. Verhuurders krijgen een mindering op de Verhuurderheffing indien de woningen met 3 stappen op de Energie-Index verbeterd worden.

Klik HIER voor de Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen mei 2019 


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW: BENG

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Programmamanager Duurzaamheid