Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen december 2018

Door Helen Visser , 04 december 2018

Update Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen december 2018

De "Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen" biedt een overzicht van de huidige financieringsmogelijkheden. Bouwbedrijven kunnen hiermee klanten adviseren over hun financieringsmogelijkheden energiezuinig (ver)bouwen.

De "Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen" is in 2013 gelanceerd en wordt periodiek ge-update. December 2018 is deze aangepast. Onderstaand artikel bevat de belangrijkste wijzigingen.

Technisch is het mogelijk energiezuinig, neutraal of zelfs leverend te (ver)bouwen. Steeds meer mensen willen een energiezuinig(er) comfortabele woning. Maar het verkrijgen van financiering voor verbouwen of bouwen is lastig. Veel partijen weten de financiële mogelijkheden die er wel zijn vaak niet te vinden

Er bestaan diverse regelingen en financieringsconstructies energiezuinig (ver)bouwen. De Financieringswijzer geeft een overzicht van deze financieringsconstructies. Naast subsidies wordt aangegeven welke tijdelijke regelingen er bestaan en welke financiële producten banken aanbieden. Naast diverse kleinere aanpassing zijn de grootste wijzigingen in de update van december 2018:

Particulieren / VvE’s
• De wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019 is bekend en op een aantal punten gewijzigd. Dit is opgenomen bij de regeling verruiming hypotheek. Bij een EPC of energie-index van nul of lager kan er € 15.000 buiten beschouwing worden gelaten van de financieringslast. Bij een nul-op-de-meter woning is dit € 25.000. Er dient dan wel een energieprestatiegarantie te worden afgegeven.

Woningcorporaties/vastgoedbeleggers
• Regeling Fonds Energiebesparing huursector (FEH) verwijderd, regeling is per 01 juli 2018 gestopt.

Klik HIER voor de  Financieringswijzer Energiezuinig (ver)bouwen - december 2018


DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW: BENG

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Programmamanager Duurzaamheid