BTIC: Bouw Techniek en Innovatiecentrum

Door Joep Rats , 06 juni 2018

BTIC: Bouw Techniek en Innovatiecentrum

Oprichting Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC): overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de Bouw- en Technieksector bundelen krachten

De Ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4 TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, NLingenieurs, UNETO-VNI en Bouwend Nederland ondertekenden 6 juni intentieverklaring voor de oprichting van het BTIC.

Voor het bereiken van de doelstellingen van de Bouwagenda is innovatie een voorwaarde. De grote maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en uitputting van onze grondstoffen vragen nieuwe en soms disruptieve oplossingen. Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de Bouw- en Technieksector gaan hun krachten bundelen om te komen tot langjarige kennisprogramma’s. Deze kennisprogramma’s moeten een belangrijke basis gaan vormen om de ontwikkeling en toepassing van de noodzakelijke innovaties te realiseren.

Om de kennisprogramma’s tot stand te brengen en uit te voeren gaan partijen samen werken in het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC).Twee kwartiermakers, Peter Paul van 't Veen van TNO en Henk Visscher van het samenwerkingsverband 4TU.Bouw, gaan met de partners nader vorm geven aan het BTIC.

Op 6 juni is de intentieverklaring voor de oprichting van het BTIC ondertekend door Ministerie van EZK, Ministerie van BZK, Ministerie van IenW, TNO, 4 TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, NLingenieurs, UNETO-VNI en Bouwend Nederland. Het BTIC gaat binnen de systematiek van het topsectorenbeleid en in samenwerking met TKI's lange termijn PPS-programma’s opzetten, waarin overheden, marktpartijen en kennisinstellingen in hechte samenwerking innovaties ontwikkelen en toepassen.

De innovatieve inspanningen van het BTIC zullen gericht zijn op concrete wensen voor korte en lange termijn vanuit de overheden, bouwondernemingen, installateurs en/of hun toeleveranciers. Met de vorming van het BTIC wordt de Bouw- en Technieksector nadrukkelijk verbonden aan het topsectorenbeleid en wordt de aanpak voor de ontwikkeling en toepassing van innovatie in de bouw- en technieksector herkenbaarder en krachtiger gemaakt.


MARKT ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

J.J.M. (Joep) Rats

directeur Beleid & Vereniging