Werkgever hoeft geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met pensioenfonds

Door Redactie, 07 juni 2018

Vanaf 25 mei vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit betekent dat organisaties aan strengere eisen moeten voldoen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. U hoeft, als werkgever, echter niet een zogenaamde verwerkersovereenkomst af te sluiten met bpfBOUW.Contactpersonen bij dit bericht

Joppe Duindam

Accountmanager Bouw Midden

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250