Bouwbedrijven Midden Zuid-Holland gaan professioneel om AVG-hectiek

Door F.W. (Frank) Slooten , 07 juni 2018

Bouwbedrijven Midden Zuid-Holland gaan professioneel om AVG-hectiek

De invoering van de AVG-wetgeving op 25 mei veroorzaakte veel hectiek. Een groot aantal bouw- en infrabedrijven in de afdeling Midden Zuid-Holland kreeg vanuit leveranciers of afnemers een email met nieuwe voorwaarden of een vraag naar toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens. Vanuit de afdeling Midden Zuid-Holland werd een bijeenkomst met antwoorden op alle AVG-vragen georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat veel organisaties in Nederland niet precies weten aan welke de voorwaarden zij moeten voldoen. Dit zorgt voor onduidelijkheid en discussie in het delen van gegevens. Yvonne Hiddink vertelde over de manier waarop je als bouw- of infraonderneming AVG-proof kan worden. De handreiking die vanuit Bouwend Nederland is geschreven voor bouw- en infrabedrijven geeft alle informatie en beperkt de administratieve lasten. Deze handreiking is te vinden via http://www.bouwendnederland.nl/modelcontracten/5279450/handreiking-persoonsgegevens


WETGEVING

Over de auteur

F.W. (Frank) Slooten

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt