Woensdag: innovatie-pitches huisvesting politie

Door T.R. (Tom) van Eck , 11 juni 2018

Woensdag: innovatie-pitches huisvesting politie

Op 13 juni is de finale van de innovatie challenge die de politie en Bouwend Nederland gezamenlijk hebben uitgeschreven. De doelstelling van deze Boostcamp is om te kijken hoe de innovatieve oplossingen die zijn aangedragen, zijn in te zetten voor de toekomstige politiehuisvesting én breder in te zetten zijn binnen de bouwsector.

Uit maar liefst 76 inzendingen zijn zes finalisten geselecteerd die hun idee zullen pitchen. Zowel marktpartijen, kennisinstellingen als overheden zijn uitgenodigd om de innovaties te verrijken met nog ontbrekende puzzelstukken in hun concepten en om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Marktvisie: samen werken aan de toekomstige huisvesting van de politie

Deze omvangrijke en complexe opgave vraagt om een nieuwe verhouding tot de partners in de markt waarmee de politie deze opgave wil realiseren. Door de traditionele verhouding van opdrachtgever en uitvoerder te doorbreken, wil de politie zich opstellen als gelijkwaardige en betrouwbare partner. Vandaar dat de marktvisie en de leidende principes in coproductie met partners uit de markt zijn opgesteld. De lancering van de marktvisie op 6 februari was een eerste stap daarin. Toen is ook de innovatie challenge gestart. Kijk voor meer informatie op www.bouwendnederland.nl/marktvisie en www.bouwendnederland.nl/bouwagenda.

Innovaties verder brengen door co-creatie

De innovatie challenge richt zich op de teambureaus en de politieposten en op drie uitdagingen waar de politie voor staat: toekomstbestendigheid van gebouwen, combinatie openheid & veiligheid en het faciliteren van het politiewerk van de toekomst. Met de opgave van de politie wordt een eerste stap naar schaalgrootte gemaakt.

Louk Heijnders – voorzitter quality board politie: “We hebben een grote huisvestingopgave als politie zowel op het gebied van kwaliteit als omvang. Slimme samenwerking met de juiste marktpartijen is belangrijk om onze doelen te bereiken. Aan de ene kant is de opgave van de politie uniek, aan de andere kant ook helemaal niet. Als politie alleen beïnvloeden we de markt niet. Maar als we de handen ineen slaan met ook partijen als het Rijksvastgoedbedrijf, scholen, universiteiten en banken kunnen we dingen veranderen in de utiliteitsbouw. De Bouwcampus is dé plek voor ons om die samenwerkingen vorm te geven omdat we hier samen en op basis van gelijkwaardigheid kunnen werken aan maatschappelijke opgaven.”

Joep Rats, directeur Beleid & Vereniging Bouwend Nederland: “We zijn benieuwd of deze werkwijze van de innovatie challenge een manier is om innovatie echt verder te brengen in de bouw. We kunnen kijken naar series van projecten en daarbinnen leren. Een enorme kans om innovatie ook echt in de praktijk te brengen.”

Meer informatie

Voor meer informatie over de innovatie challenge en het Boostcamp, zie: www.DeBouwcampus.nl/innovatie-challenge-politie.


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Over de auteur

T.R. (Tom) van Eck