MBO advies voor klimaat- en energietafels

Door Redactie, 12 juni 2018

MBO advies voor klimaat- en energietafels

50 MBO-ers techniek niveau 4, o.a. Bouwkunde, Installatietechniek en Electro hebben op dinsdag 5 juni een advies geformuleerd, gepresenteerd en overhandigd aan Mariëtte Hamer, voorzitter SER.

Sinds 2017 organiseren het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland samen met MBO Rijnland bijeenkomsten om studenten techniek te informeren over de energietransitie en wat dit voor hen kan betekenen. In dit kader hebben zij samen met een afdeling van het Ministerie BZK, Provincie Zuid-Holland, Posad, Bouwend Nederland en KEK een samenwerking opgestart om iets te doen aan de volgende 3 uitdagingen:
1) Verbeteren imago van MBO techniek om meer mensen aan te trekken
2) Verbeteren opleiding van MBO techniek om beter aan te sluiten op de uitdagingen van de toekomst
3) Meer gastcolleges en festivals op verschillende MBO scholen over de van gas los transitie

Gezamenlijk is een MBO dag georganiseerd bij SER. Het doel van deze dag is om 50 MBO studenten niveau 4 advies te laten geven aan het klimaat en energieakkoord. De verwachting is dat deze studenten een additionele kijk kunnen bieden op de mogelijke oplossingen voor de toekomst door hun pragmatische instelling en no nonsens mentaliteit.

De 50 MBO studenten hebben aan vier thema tafels gewerkt:
1) Hoe halen we na 2020 650 huizen per werkdag van het aardgas af?
2) Hoe maken we de keuze voor een technische praktische opleiding aantrekkelijk? Hoe zorgen we voor voldoende goed opgeleid personeel die de transitie daadwerkelijk kan doen?
3) Hoe maken we de energienetten (en het systeem) slimmer?
4) Hoe ziet Nederland er in 2050 uit? Met welke technieken en gedragsveranderingen, innovaties etc. halen wij de klimaatdoelstelling? Wat is daar voor nodig?
Elke tafel had een tafelvoorzitter uit de eigen groep (dus één van de MBO studenten), een verslaglegger (MBO Rijnland) en één of meerdere begeleiders uit het bedrijfsleven.

De thema’s werden besproken door bij de volgende vragen stil te staan:
1) Hoe ziet de toekomst er volgens jullie uit (2030)?
2) Wat moet het bedrijfsleven doen? Hoe ziet jouw werk er dan uit?
3) Wat moet de overheid doen?
4) Hoe gaan we om met de menselijke kant van de energietransitie – willen mensen wel? Hoe krijgen we ze enthousiast?

De adviezen werden op het einde van de dag overhandigd aan Mariëtte Hamer, voorzitter SER, enkele unieke gegeven adviezen:
- Promoot de energietransitie door een rap van een rapper;
- Niet wijkgericht, zorg dat in de wijk één woning (representatief voor de wijk) op en top wordt aangepast (o.a. geïsoleerd en zonnepanelen) en de bewoner mond op mond ervaringen deelt, ter promotie en verleiding in de buurt;
- MBO studenten willen integraal (diverse studie richtingen) werken aan één project;
- Laat bedrijven naar MBO studenten komen om mee te denken;
- Laat MBO studenten naar basis- en VMBO scholen gaan en vertellen over hun opleiding, toekomst, ervaring enz.;
- Zorg dat de MBO student die van school komt de juiste bagage heeft om de slag naar de toekomst te maken. Zorg dat er toekomst vakken/inhoud wordt gegeven;
- Zorg dat op de basis en middelbare school er een vak techniek komt, zoals nu bv. Biologie en aardrijkskunde;
- Zorg voor duidelijke communicatie, als de gasprijs/m3 omhoog gaat, wees daar duidelijk in, en leg uit waarom, en welke kansen aanwezig zijn;
- Biedt een sociaal traject aan en zorg dat de investering snel rendabel is;
- Maak het leuk om mee te doen met het klimaatakkoord, maak een app om zelf te zien en te challengen hoe groen je bent;

Mariëtte Hamer heeft toegezegd om alle adviezen mee te nemen en in te brengen.
Mogelijk ligt er ook een uitdaging om studenten kennis te laten nemen van de toepassing van geothermie en warmtenetten.

Wilt u meer weten over dit initiatief of de adviezen of heeft u een mooie uitdaging voor MBO studenten of een suggestie voor kennisdeling? Neem contact op met: Yvonne de Rijck, e-mail y.derijck@bouwendnederland.nl


ONDERWIJS EN OPLEIDING