TechniekPact: Werknemers parttime als docent techniek

Door Marieke van der Post , 18 juni 2018

TechniekPact: Werknemers parttime als docent techniek

In Noord-Nederland, waar energietransitie, digitalisering en de toenemende invloed van technologische ontwikkelingen in andere sectoren hoog op de agenda staan, vindt op maandag 18 juni de Jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact plaats.

Het Techniekpact bestaat vijf jaar. Met techniek als motor voor nieuwe kansen en nieuwe verbindingen worden in Assen de ambities voor de toekomst gepresenteerd.

Maandag 18 juni staat de vraag centraal hoe we een duurzame arbeidsmarkt inrichten, waarin onder meer goede scholing, voldoende toestroom van werknemers en bereidheid van mensen om te veranderen van positie, baan of werkgever centraal staan. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt, zowel nú als in de toekomst?

Meer informatie over de jaarconferentie van het TechniekPact vindt u hier

Doekle Terpstra presenteert in het FD het nieuwe actieplan van het TechniekPact, dat inzet op vier thema’s.

Klik hier voor het FD-artikel met Doekle Terpstra

Thema 1: Instroom techniek en technologie verhogen door goed technisch (funderend) onderwijs

Gezien de vraag van de arbeidsmarkt en steeds sneller veranderende maatschappelijke wensen is het essentieel dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met technologie, digitalisering en techniek. Ook in het basisonderwijs liggen kansen voor betere samenwerking met bedrijven, zodat bedrijven al op de basisschool kunnen bijdragen aan een goede kennismaking met de betatechnische sector.

Thema 2: Grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het technisch onderwijs

De kwaliteit en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt met de betrokkenheid van het bedrijfsleven en een goede praktijkcomponent in het beroepsonderwijs, waaronder de BBL opleidingen. De actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs, zoals nu al in de diverse regionale PPS constructies vorm krijgt , kan het onderwijs up-to-date en aantrekkelijk houden, en zo de mismatch van vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt verkleinen.

Thema 3: Bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen in de techniek en technologie

Om de te verwachte tekorten op de bèta-technische arbeidsmarkt terug te dringen is het van belang dat werknemers die werkzaam zijn in een technische sector kennis hebben van de nieuwste technologische ontwikkelingen en daarmee kunnen blijven werken in de sectoren. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid, in het aantrekken van technisch internationaal talent, en in intersectorale mobiliteit kunnen medewerkers voor de sector behouden blijven en werkzoekenden (ook vanuit andere sectoren, of internationaal), worden betrokken.

Thema 4: Docententekort in de techniek verminderen, ook via hybride docenten

Om goed onderwijs te kunnen verzorgen, is het belangrijk dat scholen over voldoende kwalitatief sterke docenten beschikken. Het huidige docententekort voor de bètavakken dreigt de komende jaren op te lopen. Onderwijs en bedrijfsleven zetten zich samen in voor het aantrekken en opleiden van goede docenten en verdere professionalisering van huidige docenten. Daarbij wordt ook gekeken naar oplossingsrichtingen als circulaire carrières en duale trajecten.

Over het TechniekPact:

Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.


ONDERWIJS EN OPLEIDING INSTROOMCAMPAGNE INSTROOM

Over de auteur

M.J.T.P. (Marieke) van der Post

Beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt