Dit moet u weten over duurzaam natuursteen

Door Redactie, 19 juni 2018

Dit moet u weten over duurzaam natuursteen

De Sociaal-Economische Raad (SER) onderhandelt momenteel met overheden en de natuursteenbranche over het IMVO Convenant Natuursteen. Dit convenant verplicht leveranciers van natuursteen om de inkoopketen en eventuele sociale misstanden als kinderarbeid en slavernij in kaart te brengen. Want niemand wil een mooi stadsplein als er kinderbloed aan de stenen kleeft. Bij wijze van pilot vragen zo’n twintig gemeenten dit jaar al in hun aanbestedingen om duurzaam natuursteen.

Arbeidsomstandigheden bij de winning van natuursteen verschillen per land, per steensoort en per steengroeve. Het IMVO Convenant pakt dit onderwerp als branche aan. Vooruitlopend op het convenant vragen het Rijksvastgoedbedrijf en twintig gemeenten, waaronder de vijf grote steden, in hun aanbestedingen nu al om duurzaam natuursteen. Wat betekent dat voor bouwbedrijven die mee willen doen aan aanbestedingen?

Aanjagen en belonen

Michiel Soeters (voormalig bestuurslid van Bouwend Nederland) is projectleider van de pilots bij deze overheden. “De pilots leren overheden hoe ze de vraag naar duurzaam natuursteen moeten verwerken in aanbestedingen. Er zijn genoeg leveranciers die dat graag willen leveren, maar in aanbestedingen is de prijs te vaak nog leidend in plaats van een maatschappelijk verantwoord traject. De vraag om duurzaam natuursteen moeten we aanjagen om iets te veranderen. Aan de andere kant zijn de pilots ook bedoeld voor leveranciers en importeurs van natuursteen en voor bouwbedrijven die inschrijven op de aanbestedingen, zodat zij weten waar hun verantwoordelijkheid ligt.”

Hoe toon je als bouwbedrijf duurzaam natuursteen aan?

Duurzaam natuursteen betekent dat er rekening gehouden is met internationale sociale voorwaarden. Bij aanbestedingen wordt het verplicht een ketenanalyse te maken. Bouwbedrijven moeten die opvragen bij hun leverancier. “De leverancier moet in zo’n due diligence dossier laten zien uit welk land, welke regio, welke groeve en via welke partijen het materiaal ingekocht is. Daarbij moet hij risico’s op bijvoorbeeld kinderarbeid, (loon)slavernij of landroof in kaart brengen en een plan van aanpak maken om slechte omstandigheden te verbeteren.”

Toekomst

Soeters legt uit: “Het belangrijkste van het convenant is dat we in gezamenlijk dialoog de risico’s inventariseren. Bouwbedrijven kunnen de vraag naar zo’n risicorapport bij aanbestedingen verwachten. Dat wordt een harde eis. Nu al bij de pilotgemeentes en in de toekomst bij alle overheden. Bij een gewonnen aanbesteding is het bouwbedrijf verantwoordelijk voor goede afspraken met de leverancier. Er is een landelijk opererend team opgericht om bij bouwbedrijven en leveranciers te verifiëren of de beloftes van het due diligence dossier nagekomen worden. Nakoming wordt als contractvoorwaarde opgenomen. In sommige gevallen doen overheden rechtstreeks met natuursteenleveranciers zaken en dan ligt de nakomingsverplichting uiteraard daar. De Nederlandse natuursteenbranche kan de wereld niet veranderen, maar wel inzichtelijk maken waar het in de keten fout gaat en ingrijpen waar mogelijk.”


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID

Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid