Werken voor de overheid moet aantrekkelijker worden

Door Joost Fijneman , 25 juni 2018

Werken voor de overheid moet aantrekkelijker worden

Begin juni zijn er meerdere moties aangenomen die het meedoen aan Aanbestedingen aantrekkelijker moeten maken. Die moties vinden hun oorsprong in het rondetafelgesprek over aanbesteden, waaraan Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen een stevige, inhoudelijke bijdrage heeft geleverd. Met succes, zo blijkt.

De moties zien onder meer toe op een ruimere toepassing van tenderkostenvergoedingen, op meer aandacht voor de gebrekkige rechtsbescherming van inschrijvers en op meer aandacht voor experimenten met alternatieve aanbestedingsmethodes die wél leiden tot innovatie en duurzaamheid. Maxime Verhagen: “Het werken voor een overheid zou door bedrijven als een ‘eer’ moeten worden ervaren. In de praktijk echter, horen we van veel bedrijven dat ze liever niet meedoen aan overheidsaanbestedingen en daar zijn een aantal oorzaken voor.”

Kleine fouten met grote gevolgen

“Overheidsaanbestedingen beletten dat er een relatie kan worden opgebouwd” aldus Verhagen. “Bij elke aanbesteding staan de meedingende bedrijven opnieuw gelijk aan de streep. Zakendoen met particuliere bedrijven biedt wél de mogelijkheid tot het opbouwen van een relatie en opdrachtgevende bedrijven zijn daar vaak ook juist op uit. Zij kunnen makkelijker rekening houden met goede ervaringen uit het verleden.”
“Door overheden wordt te vaak de formeel-juridische weg bewandeld. Dat houdt ook in dat een kleine vergissing in een inschrijving uitsluiting tot gevolg kan hebben, zelfs al heb je het beste aanbod. Het doel van overheden zou moeten zijn om het belastinggeld zo effectief en zo goed mogelijk te besteden; dat doel mis je volledig door deze formele benadering.”

Functioneel omschrijven en ruimte voor innovatie laten

“In aanbestedingen zou de aanbesteder meer en duidelijker informatie moeten geven over onder welke condities het werk zou moeten worden uitgevoerd. En zou het tot stand te brengen werk vooral functioneel omschreven moeten worden, zodat het vervolgens aan de bouw is om te kijken wat voor slimme oplossingen daarbij toegepast kunnen worden. Daarom vind ik dat er niet een volledig gedetailleerd contract aanbesteed moet worden, maar een ‘plek aan de tafel’, zodat de winnaar van de aanbesteden samen met de opdrachtgever de inhoud van de opdracht samen kan stellen. Daar wordt het werken voor overheden weer interessant door, krijgen opdrachtgevers meer waar voor hun geld en uiteindelijk krijgt de eindgebruiker ook het beste product.”


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN

Over de auteur

J. (Joost) Fijneman

Hoofd Bouwend Nederland Advies en plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening