Doe mee met de sociale innovatieprijs van FNV!

Door Redactie, 25 juni 2018

Doe mee met de sociale innovatieprijs van FNV!

De economie is booming! Veel bedrijven kunnen de stroom aan opdrachten nauwelijks aan en er is enorme vraag naar vakbekwaam personeel. Voor veel bedrijven is het zaak hun positie op de arbeidsmarkt te versterken, nu medewerkers hun werkgevers voor het uitzoeken hebben.

Tegelijkertijd veranderen de ideeƫn over werk. Meer dan vroeger willen medewerkers invloed op hun werk en op de koers van de organisatie. Ze willen meedenken, meepraten en meebeslissen. Met een speciale prijs, de Sociale Innovatieprijs en de Stimuleringsprijs, wil FNV Bouwen & Wonen deze ontwikkeling stimuleren. De Sociale Innovatieprijs is bedoeld voor bedrijven die serieus werk maken van sociale innovatie. De Stimuleringsprijs gaat naar medewerkers die zich op markante wijze hard hebben gemaakt voor sociale innovatie in hun bedrijf of bedrijfsonderdeel.

De Sociale Innovatieprijs richt zich niet alleen op bedrijven in de bouwsector. De samenleving is immers flink in beweging. Hierdoor vervaagt het klassieke onderscheid tussen de verschillende sectoren; ook bedrijven uit andere sectoren bewegen zich letterlijk en figuurlijk op het terrein van de bouw. Dat is onder andere goed te zien bij de samenstelling van de Bouwcoalitie, waarin partijen uit alle geledingen van de samenleving zitting hebben.

Hoofdprijs

De Sociale Innovatieprijs bestaat uit een trofee en een geldbedrag van €10.000. Van dit bedrag is een deel vrij te besteden en een deel te gebruiken voor verdere invoering van sociale innovatie in de onderneming. De stimuleringsprijs voor werknemers is €1000. Dit bedrag kunnen de winnaars naar eigen inzicht besteden.

Klik hier voor meer informatie over meedingen, de beoordelingscriteria en de jury »


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Contactpersoon bij dit bericht

Erik Tierolf

Coƶrdinator Arbeidsvoorwaarden