Lopende nieuwbouwprojecten alsnog vrijwillig aardgasvrij

Door Helen Visser , 26 juni 2018

Lopende nieuwbouwprojecten alsnog vrijwillig aardgasvrij

Sectortafel Gebouwde Omgeving - Werkgroep Nieuwbouw
Nieuwbouwwoningen waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018 hebben in principe nog recht op een aardgasaansluiting. Toch is het streven vanuit het Klimaatakkoord om woningen die nog op aardgas worden aangesloten alsnog aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken.

Met het deelakkoord dat vanmiddag ondertekend is onder het klimaatakkoord worden bouwers en bewoners van nieuwbouwwoning op aardgas vrijwillig gestimuleerd om het alsnog voor aardgasvrij te kiezen. Door deze nog niet gebouwde woningen nu alsnog aardgasvrij te maken, worden meerkosten voor het later aanpassen vermeden.

De overheid stelt hiervoor budget beschikbaar aan kopers om met aantrekkelijke financieringen de woningen (alsnog) aardgasvrij te maken. Met deze extra financiering kunnen de meerwerkkosten voor bouwbedrijven betaald worden. Deze regeling wordt nu uitgewerkt is per september 2018 beschikbaar.
Bouwend Nederland werkt binnen het Platform ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) met NEPROM, NVB en Aedes aan een tweetal praktische handleidingen die najaar 2018 verschijnen:

  • Een handreiking voor bouwprofessionals met tips gegeven over hoe aardgaswoningen voorbij definitief ontwerp alsnog aardgasvrij-ready gemaakt kunnen worden.
  • Een handreiking voor bewoners die de technische gevolgen van switchen naar aardgasvrij of aardgas-ready beschrijft. Deze wordt opgesteld in samenwerking met de Vereniging Eigen Huis en NVM.

Lees ook ons eerdere bericht Compensatieregeling moet lopende nieuwbouwprojecten aardgasvrij maken of kijk op onze themapagina www.bouwendnederland.nl/klimaatakkoord.


ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW: BENG

Over de auteur

H. (Helen) Visser

Programmamanager Duurzaamheid

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250