Winnaars Innovatie Challenge Politie

Door Redactie, 28 juni 2018

Winnaars Innovatie Challenge Politie

Op 13 juni vond de finale plaats van de innovatie challenge die de politie en Bouwend Nederland gezamenlijk hadden uitgeschreven en waar NEXT2 en De Bouwcampus uitvoering aan gaven. Zes finalisten pitchten hun innovatieve ideeën in het kader van de huisvestingsopgave van de politie. Cubes in a box, The NEXT Agency en Modulaire Cellenblokken werden door de jury verkozen tot uiteindelijke winnaars. De innovatie challenge heeft niet alleen de politie waardevolle input opgeleverd voor haar eigen opgave, maar ook andere huisvesters en bedrijven gerelateerd aan de bouw kunnen profiteren van de innovatieve oplossingen voor huisvesting die door deze challenge tot stand zijn gekomen.

Juryoordeel over de winnaars

Juryvoorzitter Henk Homberg, vice-voorzitter Bouwend Nederland, over de winnaars: “De ‘Modulaire cellenblokken’ die als zelfstandige inbouwelementen ingezet kunnen worden bij politievastgoed, bieden een mooie, duurzame en flexibele oplossing voor een enorm vraagstuk waar de politie voor staat. Er zijn veel verbindingen te leggen, onder andere met de winnaar ‘Cubes in a box’. Deze partij heeft, met hun standaard functionele bouwstenen voor de inrichting van gebouwen, goed opgepakt wat de politie heeft ingebracht. The Next Agency heeft een procesbeschrijving geschetst waar veel denkwerk achter zit. Zij begrijpen goed wat nodig is, ook als je kijkt naar cultuurverschillen binnen de politie.”
Jurylid Ivo Lamers van VanBerlo merkt op dat er al kruisbestuiving is ontstaan bij de inzendingen: de één is goed in het onderzoeken van het proces, de ander in realisatie, de één kijkt analoog, de ander digitaal. “Zet die kruisbestuiving voort, dat is dé manier om er te komen!”

De kwaliteit van de inzendingen was hoog. De andere 70 inzendingen bieden zeker ook innovatieve ideeën voor de huisvestingsopgave. De jury adviseert om de toepasbaarheid van deze ideeën nader te onderzoeken.

Bekijk de video-opnames van de pitches van de zes finalisten »

Waardevolle input voor huisvestingsvraagstukken

Liesbeth Huyzer – lid van de korpsleiding van de politie: “Ongelofelijk wat deze Boostcamp losmaakt! Dit draagt eraan bij dat huisvesting het werk van de politie, ook in de toekomst, ondersteunt. Door de veranderende samenleving verandert onze manier van werken en verbinden. Dit wordt meegenomen in de manier waarop we deze opgave in co-creatie, op basis van gelijkwaardigheid, met de markt oppakken. Een concept dat ook interessant is voor andere organisatie zoals scholen en zorginstellingen, die net als de politie in de haarvaten van de samenleving zitten.”

Jan Kets, lid van het Algemeen Bestuur Bouwend Nederland, mede-initiatiefnemer van de innovatie challenge, blikt ook terug op de Boostcamp: “Wat ik mooi vind, is de samenwerking die ontstaan is. De deelnemers hebben veel doorgevraagd om achter de diepere wens van de opdrachtgever te komen. Daardoor werd de politievraag duidelijker. De opgave kon zodoende echt pre-concurrentieel onderzocht worden. Vandaag hebben we een mooie leerstap gezet. Het is nu aan ons om ook de tweede stap te zetten en onder andere oplossingen te zoeken voor beperkingen van regelgeving en te komen tot opschaalbare projecten.”

Innovatie challenge als middel voor herhaling vatbaar

Next2 en De Bouwcampus namen de organisatie van de innovatie challenge voor hun rekening. De eerste hielp alle finalisten om hun concepten aan te scherpen en deze te presenteren in 2-minuten-pitches. Karel van Eechoud, Programmamanager van Next2: “Dankzij de feedback van politiemedewerkers en de expertise van marktpartijen hebben de finalisten tijdens de Boostcamp concrete aanknopingspunten gekregen om een stap verder te komen met hun innovaties. Door de verschillende zienswijzen en inhoudelijke tips zijn de ideeën echt ‘geboost".

De Bouwcampus bood niet alleen de plek voor de challenge, maar hielp ook om processen vorm te geven. Johan Vermeer, bestuurslid van De Bouwcampus: “Om de één of andere reden slaagt de bouw er maar weinig in om sprankelende ideeën goed voor het voetlicht te brengen. We moeten het daarom anders doen. De Bouwcampus is een neutrale ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstituten in de bouwsector, waar zij als vrije en gelijkwaardige partners kunnen werken aan vraagstukken op het gebied van wonen, werken en leven. Het is een plek waar de vraag anders gesteld wordt, andere samenwerkingsvormen tot stand komen en innovatieve oplossingen ontstaan die opschaalbaar zijn voor soortgelijke vraagstukken in Nederland."

De reis gaat verder

De rode draad die naar voren kwam in de boostsessies en perspectiefsessies was dat er veel enthousiasme is om aan de slag te gaan. Sommigen gaven aan behoefte te hebben aan een proeftuin en aan randvoorwaarden zodat je prototypes binnen de regelgeving daadwerkelijk kunt ontwikkelen. Een ander trok de vergelijking naar best practices in de vrijetijdssector, bij verzekeraars en banken. Een politiemedewerker gaf aan dat je ambassadeurs nodig hebt die alle lagen van de organisatie kunnen linken, die dezelfde taal spreken en aansluiten bij de collega’s op straat.

Louk Heijnders – voorzitter Quality Board politie - schetst ter afsluiting van de Boostcamp een beeld naar de toekomst: “Laten we als bouwers en huisvesters ervoor kiezen om te werken aan het ultieme doel: faciliteren dat mensen goed kunnen werken, scholieren kunnen leren in scholen en mensen gezond worden in zorginstellingen. En dé maatschappelijke opgaven uit ons regeerakkoord zoals een CO2 reductie van 49%. Dat is waar we aan werken. Maar de eerste volgende stap is het gesprek met de winnaars van de challenge.”

Meer informatie over de innovatie challenge en het Boostcamp »


ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE

Contactpersoon bij dit bericht

Tom van Eck

Accountmanager Infra Midden